Savivalda

Centro taryba  (kolegialus valdymo organas)

Pirmininkė - Justina Visockienė, UAB „Šaukštelis“ direktorė.

Nariai:

 • Virginijus Remeikis – Tauragės profesinio rengimo centro direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
 • Gintarė Žylienė  Tauragės profesinio rengimo centro mokytoja - metodininkė.
 • Agnė Pryšmantaitė  Tauragės profesinio rengimo centro KP-21 grupės mokinė.
 • Egidijus Gaižauskas  UAB „Teogenas“ direktorius.
 • Algimantas Macijauskas – UAB „Altausta“ direktorius.
 • Joana Vilimienė – LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus vedėja. 
 • Singaras Vytartas – Šilalės rajono verslininkų sąjungos pirmininkas. 
 • Jurgita Choromanskytė – Tauragės regiono plėtros tarybos administracijos direktorė.

Centro taryba

Mokytojų atstovai:

 1. Virginijus Remeikis - direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
 2. Vitalija Veisienė – vyr. lietuvių kalbos mokytoja.
 3. Kęstutis Bartušis – profesijos mokytojas metodininkas.

Tėvų atstovai:

 1. Kristina Kuzaitė.
 2. Snieguolė Šerpetauskienė.
 3. Judita Vaičytė.

Mokinių atstovai:

 1. Kristupas Samoška, A-21 gr.
 2. Tomas Šerpetauskis, AE-20 gr.
 3. Agnė Pryšmantaitė, KP-21 gr.

Bendruomenės atstovai:

 1. Loreta Mekšraitienė, Užimtumo tarnybos Užimtumo rėmimo konsultantė.
 2. Mindaugas Apavičius, UAB „Apastata“ direktorius.
 3. Danguolė Petkienė, Tauragės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė.
Mokytojų taryba

Mokytojų tarybos pirmininkas - Virginijus Remeikis.

Mokytojų tarybos sudėtis:

 • Centro administracija: direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, gimnazijos skyriaus vedėjas, profesinio rengimo skyriaus vedėjas.
 • Mokytojai.
 • Bibliotekos vedėjas, bibliotekininkas.
 • Socialinis pedagogas.
 • Bendrabučio auklėtojas.
Mokinių taryba

Mokinių tarybos pirmininkas – Kristupas Samoška, A-21 gr. mokinys.

Mokinių tarybos pirmininko pavaduotoja – Saminta Urbonaitė, KĮD-20 gr. mokinė.

Mokinių tarybą sudaro 30 mokinių.

Darbo taryba

Darbo tarybos pirmininkė – Vaida Jurgutytė, mokytoja metodininkė.

Tarybos nariai:

 • Robertas Liorančas - vyresnysis profesijos mokytojas.
 • Rasa Remeikienė – administracijos darbuotoja.