Savivalda

Centro taryba  (kolegialus valdymo organas)

Pirmininkė - Justina Visockienė, UAB „Šaukštelis“ direktorė.

Nariai:

 • Deimantė Bagdonavičiūtė, Tauragės profesinio rengimo centro mokinių atstovė;
 • Jurgita Choromanskytė, Tauragės regiono plėtros tarybos atstovė – Tauragės regiono plėtros tarybos administracijos direktorė;
 • Egidijus Gaižauskas, socialinio partnerio atstovas – Uždarosios akcinės bendrovės „Teogenas“ direktorius;
 • Algimantas Macijauskas, socialinio partnerio atstovas – UAB „Altausta“ direktorius;
 • Vilma Matulionienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Virginijus Remeikis, Tauragės profesinio rengimo centro mokytojų atstovas;
 • Justina Visockienė, socialinio partnerio atstovė – UAB „Šaukštelis“ direktorė;
 • Singaras Vytartas, socialinio partnerio atstovas – UAB „Vizinga“ direktorius;
 • Gintarė Žylienė, Tauragės profesinio rengimo centro kitų darbuotojų atstovė.

Centro taryba

Mokytojų atstovai:

 1. Virginijus Remeikis - direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
 2. Vitalija Veisienė – vyr. lietuvių kalbos mokytoja.
 3. Kęstutis Bartušis – profesijos mokytojas metodininkas.

Tėvų atstovai:

 1. Kristina Kuzaitė.
 2. Vida Rudienė.
 3. Judita Vaičytė.

Mokinių atstovai:

 1. Kristupas Samoška, A-21 gr.
 2. Justas Sliseris, A-22  gr.  
 3. Agnė Pryšmantaitė, KP-21 gr.

Bendruomenės atstovai:

 1. Loreta Mekšraitienė, Užimtumo tarnybos Užimtumo rėmimo konsultantė.
 2. Mindaugas Apavičius, UAB „Apastata“ direktorius.
 3. Danguolė Petkienė, Tauragės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė.
Mokytojų taryba

Mokytojų tarybos pirmininkas - Vidas Bičkus.

Mokytojų tarybos sudėtis:

 • Centro administracija: direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, gimnazijos skyriaus vedėjas, profesinio mokymo skyriaus vedėjas.
 • Mokytojai.
 • Bibliotekos vedėjas.
 • Socialinis pedagogas.
 • Bendrabučio auklėtojas.
Mokinių taryba

Mokinių tarybos pirmininkas – Emilija Norkutė, IIb-22 gr. mokinė.

Mokinių tarybos pirmininko pavaduotojas – Deimantė Bagdonavičiūtė,  A-23 gr. mokinė.

Centro mokinių tarybos sekretorius - Aiva Janušaitytė, IIb-22 gr. mokinė.

Mokinių tarybą sudaro 31 mokinys.

Darbo taryba

Darbo tarybos pirmininkė – Vaida Jurgutytė, mokytoja metodininkė.

Tarybos nariai:

 • Robertas Liorančas - vyresnysis profesijos mokytojas.
 • Loreta Jucienė – administracijos darbuotoja.