Istorija

TAURAGĖS ELEKTROMECHANINIS TECHNIKUMAS

1964 m. Tauragėje įkurtas elektromechaninis technikumas. Čia buvo ruošiami kvalifikuoti vidurinės grandies specialistai pramonei bei žemės ūkiui. Ši mokykla suteikė galimybes kiekvienam baigusiam 8 klases ir norinčiam įsigyti specialųjį vidurinį išsilavinimą, pasirinkti savo mėgiamą specialybę.

TAURAGĖS POLITECHNIKUMAS

1967 m. Elektromechaninis technikumas reorganizuotas į Tauragės politechnikumą ir įkurdintas Tauragės Radvilų pilyje. Politechnikume buvo ruošiami šių specialybių specialistai: metalo apdirbimas pjovimu, žemės ūkio elektrifikavimas (dieniniame skyriuje) ir metalo apdirbimas pjovimu, pramonės įmonių elektriniai įrengimai, keramikos technologija (vakariniame skyriuje).

TAURAGĖS ŽEMĖS ŪKIO IR TECHNIKOS MOKYKLA

1990 m. politechnikumas pertvarkytas į Tauragės žemės ūkio ir technikos mokyklą, persikėlė į naujai pastatytą kompleksą Aerodromo gatvėje.
Ruošėme kaimo statybos meistrus, žemes ūkio mechanizatorius, ūkininkus, namų ūkio meistrus, namų ūkio ekonomes.
Nuo pat pirmos mokyklos įkūrimo dienos (1964-08-15) iki 2000-09-01 mokyklai vadovavo direktorius Stanislovas Kušleika.

TAURAGĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRAS

2000-09-01 žemės ūkio ir technikos mokykla reorganizuota į Tauragės profesinio rengimo centrą.

2000-09-01 – 2020-08-31 Profesinio rengimo centrui vadovavo direktorius Stasys Lapė.

2021-01-01 Profesinio rengimo centro direktoriumi paskirtas Vidas Bičkus.


Galerija