Nuotolinio mokymo (si) tvarka

Nuotolinio mokymo tvarka Tauragės profesinio rengimo centre

  • Nuotolinis mokymas centre organizuojamas vadovaujantis direktoriaus 2020-03-19 įsakymu Nr. 4 - 65 ir 2020-03-20 įsakymu Nr. 4 - 69 ir prasideda nuo 2020 m. kovo 30 d. (pirmadienio). 
  • Centre mokymas vykdomas nuotoliniu mokymo (si) būdu.
  • Mokymas organizuojamas vadovaujantis tvarkaraščiu (https://www.tauragesprc.lt/tvarkarastis/) ir pakeitimais.
  • Mokytojai, tėvai ir mokiniai bendrauja TAMO pagalba. Kiti bendravimo būdai - susitarus tarpusavyje.
  • Užduotys, testai ir kita informacija (didesnės apimties) mokiniams pateikiama Google diske. Taip pat patartina naudotis kitomis mokymo (si) priemonėmis: automobilių mechanikams, automobilių elektros įrengimų remontininkams http://www.autoemokymas.lt, https://klase.eduka.lt (Bendrojo ugdymo dalykams) ir t.t.
  • Modulių egzaminai (2 val. teorijos ir 4 val. praktikos atidedami vėlesniam laikui).
  • Centras lankytojų nepriima. Visais klausimais kreiptis nurodytais telefonais ir el. paštu pagal sritis.
  • Praktikos (baigiamosios) nevyksta. Pasikeitus situacijai bus informuojama per TAMO ir kitas informacines priemones.
  • Nuotolinio mokymo (si) tvarka galioja iki karantino pabaigos.

Atsakingi darbuotojai informaciją teikia:  

Direktorius Stasys Lapė

8 687 26281
direktorius@prc.taurage.lm.lt

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Virginijus Remeikis

8 673 35606
ugdymas@prc.taurage.lm.lt

 

Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai Raimondas Jefimovas

8 674 06076
r.jefimovas@prc.taurage.lm.lt

viešųjų pirkimų ir ūkio klausimais

Gimnazijos skyriaus vedėja Ramutė Ruikienė

8 698 40604
ramuteru@prc.taurage.lm.lt

TAMO ir bendrojo ugdymo klausimais

Profesinio mokymo skyriaus vedėjas Darius Bredelis

8 676 95752
dariusb@prc.taurage.lm.lt

tvarkaraščio, profesinio mokymo, tęstinio mokymo klausimais

IT specialistas Vaidas Trumpaitis

8 652 81580
v.trumpaitis@gmail.com

informacinių technologijų naudojimo klausimais

Socialinė pedagogė Raimonda Grundulienė

8 615 70157
soc.pedagoge@prc.taurage.lm.lt