Nuotolinio mokymo (si) tvarka

Nuotolinio mokymo tvarka Tauragės profesinio rengimo centre

Nuotolinis mokymas centre organizuojamas vadovaujantis „Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašu“

Atsakingi darbuotojai informaciją teikia:  

Direktorius Vidas Bičkus

8 650 81 819
direktorius@tauragesprc.lt

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Virginijus Remeikis

8 673 35606
pavaduotojas@tauragesprc.lt

 

Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai Severinas Bartašius

8 686 76 087
infrastruktura@tauragesprc.lt

viešųjų pirkimų ir ūkio klausimais

Gimnazijos skyriaus vedėja Ramutė Ruikienė

8 698 40604
gimnazija@tauragesprc.lt

TAMO ir bendrojo ugdymo klausimais

Profesinio mokymo skyriaus vedėjas Darius Bredelis

8 676 95752
profesinis@tauragesprc.lt

tvarkaraščio, profesinio mokymo, tęstinio mokymo klausimais

IT specialistas Vaidas Trumpaitis

8 652 81580
itspecialistas@tauragesprc.lt

informacinių technologijų naudojimo klausimais

Socialinė pedagogė Raimonda Grundulienė

8 615 70157
socialinis@tauragesprclt