Ugdymo karjerai specialistas

Ugdymo karjerai specialistas - teikia kokybiškas ir prieinamas karjeros paslaugas (ugdymo
karjerai, karjeros konsultavimo, karjeros informavimo, profesinio veiklinimo paslaugas, karjeros
į(si)vertinimo ir darbo ieškos priemones) mokiniams. Organizuoja profesinį veiklinimą –
pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais
ir kitais asmenimis.
Ugdymo karjerai specialistas -  Vilma Liorančienė, kabineto nr. 106, tel. nr. (8 611) 15 396
El. paštas  skaitykla@prc.taurage.lm.lt