Ugdymo karjerai specialistas

Ugdymo karjerai specialistas - teikia kokybiškas ir prieinamas karjeros paslaugas (ugdymo karjerai, karjeros konsultavimo, karjeros informavimo, profesinio veiklinimo paslaugas, karjeros į(si)vertinimo ir darbo ieškos priemones) mokiniams. Organizuoja profesinį veiklinimą – pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis.

Ugdymo karjerai specialistas -  kabineto nr. 106, tel. +370 649 53071
El. paštas sekretore@tauragesprc.lt

  karjera@tauragesprc.lt