Neformalusis švietimas


Pilietiškumo ugdymo būrelis "Mes už Lietuvą"

Tikslai ir uždaviniai

1. Formuoti pilietines vertybes.

2. Supažindinti su Lietuvos krašto gynybos sistema, kariuomene, tarnybos atlikimo būdais.

3. Aptarti Lietuvos nacionalinio saugumo padėtį, kylančiomis grėsmėmis šalies saugumui.

Darbo vieta: 217 kabinetas

Darbo laikas: trečiadieniais.

Atletinės gimnastikos būrelis

Atletinė gimnastika, tai didelio pasiaukojimo reikalaujantis užsiėmimas, kurio metu mokiniai
formuoja savo kūną ir pasiekia gerų rezultatų.
Mokiniai mokomi siekti savo tikslo nenaudojant cheminių preparatų, derinant darbo rėžimą ir
mitybą. Atletinė gimnastika ugdo valią, gebėjimą atsispirti žalingiems įpročiams, discipliną,
pasitikėjimą savimi, draugiškus santykius su kitais sportuojančiais. Šios savybės labai reikalingos
gyvenime ir tarnaujant Lietuvos kariuomenėje.
Centro atletinės gimnastikos būrelio veikloje dalyvauja apie 30 mokinių. Jie aktyvūs įvairių jėgos
varžybų dalyviai: svarsčių kilnojimo, virvės traukimo, štangos spaudimo, jėgos dvikovės ir
stipriausio moksleivio.

Automobilistų būrelis

Siekiame, kad jaunimas domėtųsi eismo organizavimo ir saugumo problemomis. Mokiniai mokosi vairuotojų etikos bei vairavimo kultūros. Lankantiems automobilistų būrelį mokiniams suteikiama galimybė geriau pasirengti teorijos ir praktiniams ,,Regitros“ vairuotojų egzaminams.

Būrelio nariai skatinami populiarinti saugų eismą dalyvaudami įvairaus lygio varžybose (miesto, respublikinėse, tarptautinėse).

Dalyvavome konkurse „Geriausias jaunasis vairuotojas 2019“ ir „AUTOSLALOMAS LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENAI PAMINĖTI“.

Kūrybinės iniciatyvos ugdymo būrelis

Saviraiška – jaunimo motyvacinė jėga. Tauragės profesinio rengimo centre mokosi moksleiviai, kurių profesija dažnai neatsiejama nuo kūrybos, interpretacijos, gebėjimo prisitaikyti prie visuomeninio pasaulio. Juk mokomės amato, kuris turi būti patrauklus ir reikalingas ne tik asmenybei, bet ir realybei

Tad pažinkime savo aplinką kartu! Kūrybiškai aukime, tobulinkime savo įgūdžius ir įvertinkime ką geriausio galime duoti sau ir kitam.

Kūrybinės iniciatyvos būrelis

Kūrybinės iniciatyvos būrelis

Kūrybinės iniciatyvos būrelis

Jaunųjų Šaulių būrelis

Jaunųjų šaulių būrelyje jaunimas mokomas pilietiškumo, visuomeniškumo bei darbo komandoje tuo pačiu metu naudojant sukarintus mokymo metodus kurie skatina drausmę ir pagarbą. Šaulių žinios bei įgūdžiai vertinami sukarintose stovyklose, kurios vyksta atostogų metu ir progresyviai sunkėja kartu su išlaikytomis pakopomis. Būrelio metu šauliai mokosi įvairių įgūdžių karybos, taiklumo sporto, išgyvenimo, topografijos, psichologijos srityse. Savaitgaliais jaunieji šauliai kviečiami prisijungti į pėsčiųjų žygius, ekskursijas, pilietiškus renginius bei akcijas taip skatinant jų bendruomeniškumo suvokimą. Šaulių šūkis „Šaulys - Tautos karys“ puikiai atspindi būrelyje bandomus įdiegti principus ir idėjas.

Tikslai ir uždaviniai:

  1. Susipažinti su Lietuvos šaulių sąjungos veikla. Ugdyti jaunųjų šaulių patriotizmą, fizinį, pradinį karinį ir psichologinį pasirengimą, drąsą, ištvermę drausmę ir pareigingumą.
  2. Mokėti maskuotis vietovėje, atpažinti ir nurodyti taikinius, pagrindinius negarsinio valdymo signalus, pasirinkti maršrutą vietovėje, paruošti vietovės maketą, statyti palapinę ( pastogę).
  3. Supažindinti su žvalgybos patrulio, patrulio tipais ir tikslais, bei su šaudymo pradmenimis.

Darbo vieta: 214 kab., lazerinė šaudykla, miškas.
Darbo laikas: ketvirtadieniais 15.30 val. ir kitas laikas pagal susitarimą.

Šaulių būrelis

Šaulių būrelis

Šaulių būrelis

Šaulių būrelis

Karjeros ugdymo būrelis

Pirmas žingsnis karjeros link – profesijos pasirinkimas. Jei jau mokaisi Tauragės profesinio rengimo centre, vadinasi TU jau stovi ant pirmojo karjeros laiptelio. NESUSTOK! Pasitikėk savimi, nusistatyk savo interesų sritis, pažink Save, planuok savo karjerą.

Mokyklos metai – bandymų ir pirmųjų savarankiškų sprendimų metai. Visi kartu įvertinsime karjeros svarbą gyvenime, įvardinsim asmens stiprybes ir silpnybes, formuosime asmeninės karjeros modelį. Pasirink teisingą karjeros kelią.

Karjeros būrelis

Karjeros būrelis

Karjeros būrelis

Tinklinio būrelis

Tikslai ir uždaviniai:

  1. Lavinti fizines savybes, stiprinti mokinių sveikatą.
  2. Populiarinti tinklinį ir didinti mokinių užimtumą.
  3. Mokyti garbingai kovoti ir pagarbos varžovams.
  4. Atstovauti mokyklą tinklinio varžybose.

Darbo vieta: sporto salė.

Darbo laikas: pirmadieniais 15.20 val.

                       trečiadieniais 15.20 val.

Jaunųjų lyderių būrelis

Jaunųjų lyderių būrelis – tinkama vieta įgyti naujus ar lavinti jau turimus tarpusavio bendravimo įgūdžius, kolektyvinės atsakomybės jausmą,  išmokyti derinti nuomones ir siekti vieningo požiūrio dėl įgyvendinamos politikos mokinių savivaldos klausimais.

Užsiėmimų metu mokiniai supras lyderystės svarbą mokinių bendruomenės narių tarpe, bus ugdomas kolektyvinės atsakomybės jausmas, mokomasi teikti pasiūlymus dėl centro veiklos.

Būrelio veikloje siekiame kuo daugiau mokinius įtraukti į praktinę veiklą. Tai suteiks mokiniams daugiau žinių, mokiniai realizuos save veikloje, kuri jų pačių požiūriu jiems patrauklesnė, perspektyvesnė, susijusi su tolimesne gyvenimo praktika.