Neformalusis švietimas


Pilietiškumo ugdymo būrelis "Mes už Lietuvą"

Tikslai ir uždaviniai

1. Formuoti pilietines vertybes.

2. Supažindinti su Lietuvos krašto gynybos sistema, kariuomene, tarnybos atlikimo būdais.

3. Aptarti Lietuvos nacionalinio saugumo padėtį, kylančiomis grėsmėmis šalies saugumui.

Darbo vieta: 217 kabinetas

Darbo laikas: trečiadieniais.

Atletinės gimnastikos būrelis

Tikslai ir uždaviniai

1.   Stiprinti mokinių sveikatą.

2.   Lavinti fizines savybes.

3.   Populiarinti atletinę gimnastiką mokykloje.

4.   Didinti mokinių užimtumą.

5.   Atstovauti mokyklą įvairiose jėgos varžybose.

6.   Skatinti moksleivių tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą.

Darbo vieta: centro atletinės gimnastikos salė.

Darbo laikas: pirmadieniais 16.15-17.00 val.

                        trečiadieniais  15.30-17.00 val.

Automobilistų būrelis

Tikslai ir uždaviniai

1. Susipažinti su Saugos eismo įstatymu.

2. Susipažinti su Kelių eismo taisyklėmis

Darbo vieta: 

Darbo laikas: pirmadieniais ir trečiadieniais 15.30 val.

Kūrybinės iniciatyvos ugdymo būrelis

Tikslai ir uždaviniai

Darbo vieta: 

Darbo laikas: 

Jaunųjų Šaulių būrelis

Tikslai ir uždaviniai:

  1. Susipažinti su Lietuvos šaulių sąjungos veikla. Ugdyti jaunųjų šaulių patriotizmą, fizinį, pradinį karinį ir psichologinį pasirengimą, drąsą, ištvermę drausmę ir pareigingumą.
  2. Mokėti maskuotis vietovėje, atpažinti ir nurodyti taikinius, pagrindinius negarsinio valdymo signalus, pasirinkti maršrutą vietovėje, paruošti vietovės maketą, statyti palapinę ( pastogę).
  3. Supažindinti su žvalgybos patrulio, patrulio tipais ir tikslais, bei su šaudymo pradmenimis.

Darbo vieta: 214 kab., lazerinė šaudykla, miškas.
Darbo laikas: ketvirtadieniais 15.30 val. ir kitas laikas pagal susitarimą

Karjeros ugdymo būrelis

Tikslai ir uždaviniai:

  1. Karjeros ugdymo būrelis - tai galimybė nuodugniau pažinti save: savo motyvus, būdo bruožus, įprastus elgesio būdus, požiūrius, stipriąsias ir tobulintinas savybes.

Darbo vieta: skaitykla.

Tinklinio būrelis

Tikslai ir uždaviniai:

  1. Lavinti fizines savybes, stiprinti mokinių sveikatą.
  2. Populiarinti tinklinį ir didinti mokinių užimtumą.
  3. Mokyti garbingai kovoti ir pagarbos varžovams.
  4. Atstovauti mokyklą tinklinio varžybose.

Darbo vieta: sporto salė.

Darbo laikas: pirmadieniais 15.20 val.

                       trečiadieniais 15.20 val.