Neformalusis švietimas


Bendrojo fizinio parengimo būrelis

Būrelio tikslas – suvokti kūno kultūrą kaip sveikatos stiprinimo priemonę, ugdyti sąmoningą poreikį fiziniam aktyvumui, taikant įgytus įgūdžius ir nuostatus.

Siektini rezultatai:

 1. Pažinti save, išsiaiškinti sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo poreikius ir pomėgius.
 2. Lavinti motoriką ir kūno laikyseną, tenkinant natūralų poreikį judėti.
 3. Mokytis sporto šakų technikos, ugdytis bendravimo ir bendradarbiavimo nuostatų, suvokiant jų naudą.
 4. Dalyvauti mokyklos vidaus varžybose.
 5. Dalyvauti miesto varžybose, ginti mokyklos garbę, garsinti jos vardą.

Darbo vieta – sporto, atletinės gimnastikos salė.
Darbo laikas – pirmadienis 15.00–17.15 val., trečiadienis 13.30–15.45 val.
Vadovė – kūno kultūros mokytoja metodininkė Vaida Jurgutytė.

                    
Automobilistų būrelis
Siekiame, kad jaunimas domėtųsi eismo organizavimo ir saugumo problemomis. Mokiniai mokosi vairuotojų etikos bei vairavimo kultūros. Lankantiems automobilistų būrelį mokiniams suteikiama galimybė geriau pasirengti teorijos ir praktiniams ,,Regitros“ vairuotojų egzaminams.
Būrelio nariai skatinami populiarinti saugų eismą dalyvaudami įvairaus lygio varžybose (miesto, respublikinėse, tarptautinėse).

Būrelis „EKO jaunimas“

Būrelio tikslas  plėtoti mokinių gabumus gamtos, ekologijos, aplinkosaugos srityse, tenkinti saviraiškos bendravimo ir bendradarbiavimo poreikius.

Mokiniai atlieka biologijos praktinius tiriamuosius darbus, įtvirtina pamokose gautas žinias praktiškai. Dalyvauja edukaciniuose užsiėmimuose kitose erdvėse, plečia savo aplinkosauginių, tvaraus vystymosi žinių bagažą. Būrelio metu mokiniai įveiklinami prižiūrint „EKO lysves“. EKO dirbtuvėlėse gamina šventines dekoracijas iš antrinių ir gamtoje laisvai randamų žaliavų. Nuolat gerina bendravimo, bendradarbiavimo įgūdžius, kūrybiškumą, puoselėja meilę gamtai.

Siektini rezultatai: 

 1. Formuoti mokinių aplinkos pažinimo poreikį ir aplinkosaugines nuostatas.
 2. Raginti pažinti ir tyrinėti gamtoje vykstančius procesus ir reiškinius.
 3. Skatinti mokinius dalyvauti socialinėse, pažintinėse veiklose, edukaciniuose Tauragės rajono organizacijų renginiuose.
 4. Skatinti bendrauti ir mokyti bendradarbiauti su skirtingo amžiaus, socialinės padėties, kultūrinių, religinių įsitikinimų asmenimis.
 5. Ugdyti mokinių kūrybiškumą, savarankiškumą, formuoti bei stiprinti bendražmogiškų vertybių sistemą.
Darbo vieta  112 kabinetas.
Darbo laikas – – antradienis 15.25 – 17.00 val., ketvirtadienis 15.25 – 17.00 val.
Vadovė – biologijos mokytoja metodininkė Viktorija Jucikė.
   

Kūno formavimo būrelis

Būrelio tikslas  ugdyti valią ir gebėjimą atsispirti žalingiems įpročiams, discipliną, pasitikėjimą savimi, draugiškus santykius su kitais sportuojančiais.

Siektini rezultatai:

 1. Stiprinti savo kūną, gerinti sveikatą.
 2. Pasiruošti tarnybai Lietuvos kariuomenėje.
 3. Atstovauti mokyklą įvairiose varžybose.

Kūno raumenų formavimas, tai didelio pasiaukojimo reikalaujantis užsiėmimas, kurio metu mokiniai formuoja savo kūną, siekia rezultatų ar gerina sveikatą. Daug mokinių yra su iškrypusiais stuburais ar labai silpnai fiziškai išsivystę. Todėl jiems rekomenduojame lankyti būrelį, kad gautų metodinių patarimų, kaip pagerinti savo kūno fizinę būklę. Mokiniai mokomi siekti savo tikslo nenaudojant cheminių preparatų, o derindami darbo rėžimą ir mitybą. Kūno formavimas ugdo valią, gebėjimą atsispirti žalingiems įpročiams, discipliną, pasitikėjimą savimi, draugiškus santykius su kitais sportuojančiais. Šios savybės labai reikalingos gyvenime ir tarnaujant Lietuvos kariuomenėje. Geriausieji atstovauja mokyklą įvairiose jėgos varžybose.

Darbo vieta – atletinės gimnastikos salė.
Darbo laikas – antradienis 15.00–17.15 val., ketvirtadienis 13.30–15.45 val.
Vadovas – kūno kultūros mokytojas metodininkas Sigitas Dzimidas.
        
Saviraiškos būrelis „Meno sodas“

Būrelio tikslas – ugdyti kūrybinį aktyvumą, tobulinti sceninės kultūros, bendravimo ir saviraiškos, koncertinės veiklos įgūdžius.

Siektini rezultatai:

 1. Raginti mokinius domėtis menu, kultūra, savo šalies papročiais, sportu, tobulinti ir plėsti jų dalykines žinias.
 2. Skatinti veikti, bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais ir suaugusiais, skatinti pačiam atrasti ir užimti savo vietą atsinaujinančioje visuomenėje ir moderniame pasaulyje, vertinti save.
 3. Formuoti asmenybę, gebančią sėkmingai veikti visuomenėje, tenkinti pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius.

Būrelio užsiėmimuose mokiniai ne tik mokosi šokio judesio, dainavimo meno, bet ir ugdo pasitikėjimą savo jėgomis, valią, savitarpio pagalbos jausmą, bendradarbiavimo įgūdžius. Išgyvena džiaugsmą tenkindami saviraiškos, savirealizacijos poreikį, mokosi atsikratyti auditorijos bei scenos baimės, įgyja daugiau pasitikėjimo savimi.

Darbo vieta – aktų salė.
Darbo laikas – antradienis 15.30–17.00 val., ketvirtadienis 15.30–17.00 val.
Vadovė – anglų kalbos mokytoja metodininkė Andželina Jurkienė.
        
Saviraiškos būrelis „Menų Mūza“

Būrelio tikslas – ugdyti mokinių meninius – kūrybinius poreikius, suteikti galimybę prasmingai praleisti laisvalaikį, ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.

Siektini rezultatai:

 1. Skatinti mokinius tinkamai atlikti priskirtą vaidmenį konkrečiai šventei.
 2. Mokyti pasirinkti atitinkamam renginiui rūbus ir estetiškai atrodyti scenoje.
 3. Formuoti komunikacinius, oratorinius įgūdžius ir juos įvaldyti bei meniškai pateikti.
 4. Raginti surinkti informaciją, ją interpretuoti ir kūrybiškai perteikti.

Saviraiškos būrelis skirtas mokiniams, turintiems pastebimų gabumų teatriniam menui. Užsiėmimų metu jie mokosi vaidybos praktikos, scenos ir kostiumo dekoravimo, apšvietimo, įgarsinimo, vaidmens interpretavimo ir vaidinimo prezentacijos. Kartu moksleiviai lavina ir bendrąją kalbos raišką (kalbos aparatą, artikuliaciją, balso tembrą, intonaciją). Ugdydami raiškiojo skaitymo įgūdžius, plėtoja kalbos raišką, lavina balso valdymo, meninio skaitymo, žodinio veiksmo įgūdžius.

Darbo vieta – 313 kabinetas ir Centro aktų salė.
Darbo laikas – antradienis 15.25–17.00 val., ketvirtadienis 15.25–17.00 val.
Vadovė – anglų kalbos mokytoja metodininkė Lina Trumpaitienė.