Socialinis pedagogas

Socialinis pedagogas – aiškinasi mokinių bei jų tėvų, pedagogų socialinių problemų pobūdį, socialinius poreikius; bendrauja su socialinės pagalbos reikalaujančiais  mokiniais, jų tėvais (globėjais); padeda spręsti problemas, susijusias su pagrindinių mokinio reikmių tenkinimu, saugumo užtikrinimu, pamokų lankomumu, mokymosi motyvacijos, užimtumo, emocijų bei elgesio ir kitų problemų sprendimu; rūpinasi mokinių mokymosi sąlygomis, organizuoja psichologines, juridines ir kitokias konsultacijas; palaiko ryšius su vaikų teisių apsaugos skyriumi ir kitomis institucijomis.

Socialinė pedagogė -  Raimonda Grundulienė, kabineto nr. 8, tel. 8 615 70 157
El. paštas  socialinis@tauragesprc.lt