Korupcijos prevencija

Reglamentavimas:

Korupcijos prevencijos veiksmų planas

Informuok apie korupciją

– 2022 m. Centras negavo skundų, pranešimų, pareiškimų dėl darbuotojų padarytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų  ar korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų.
– 2023 m. Centras negavo skundų, pranešimų, pareiškimų dėl darbuotojų padarytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų  ar korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų.

Veiklos srities vertinimas

Pranešėjų apsauga

Atsparumo korupcijai lygio nustatymas

Apklausos