Apie mus

Tauragės profesinio rengimo centras (toliau – Centras), sutrumpintas pavadinimas – Tauragės PRC, yra viešoji įstaiga.

Centro buveinės adresas: Aerodromo g. 7, LT 72184 Tauragė, telefonas/faksas 8 446 6 10 55  https://www.tauragesprc.lt;  el. paštas: sekretore@tauragesprc.lt 

Centro pagrindinė paskirtis - profesinio mokymo įstaiga teikianti pirminį ir tęstinį profesinį mokymą, pagrindinį ir vidurinį ugdymą. Mokymo kalba - lietuvių. 

Įstaigos savininkė – Lietuvos Respublika. Savininkės teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau – Švietimo, mokslo ir sporto ministerija), kodas - 188603091, adresas: A. Volano g. 2/7, LT-01124 Vilnius.


Vizija, Misija, Strateginis tikslas

VIZIJA

Pagrindinį, vidurinį ugdymą, pirminį ir tęstinį profesinį mokymą teikianti, atvira pokyčiams, regione lyderio pozicijas užimanti, mokykla.


MISIJA

Teikti pagrindinį, vidurinį ir profesinį išsilavinimą, vykdyti pirminį ir tęstinį profesinį mokymą. Rengti specialistus, kurie žmogiškomis savybėmis, profesinėmis žiniomis ir gebėjimais tenkintų regiono darbo rinkos poreikius, būtų konkurencingi šalių darbo rinkose.


STRATEGINIS TIKSLAS

Sudaryti sąlygas mokiniams įgyti kompetencijas, įgalinančias jiems prisitaikyti prie sparčiai kintančių aplinkos ekonominių ir socialinių sąlygų bei sugebėti konkuruoti šalies ir užsienio darbo rinkoje. Siekti glaudesnio Centro ir socialinių partnerių bendradarbiavimo.

Veikla

Pagrindinė veiklos sritis – švietimas. Pagrindinė švietimo veikla - pirminis ir tęstinis profesinis mokymas, pagrindinis ugdymas, vidurinis ugdymas, vairavimo mokymas.

Centrui suteikta teisė vykdyti šias pagrindinio profesinio mokymo programas:

apdailininkas (statybininkas), apskaitininkas ir kasininkas, automobilių mechanikas, automobilių elektros įrengimų remontininkas, baldžius, elektroninės leidybos maketuotojas, higieninės kosmetikos kosmetikas, kirpėjas, kompiuterinės įrangos derintojas, padavėjas ir barmenas, pardavėjas,  prekybos įmonių prekybos konsultantas, sekretorius, virėjas, technikos priežiūros verslo darbuotojas.

Centre veikia vairavimo mokykla (B kategorija), rengiami TR1, TR2, SZ kategorijų traktorių vairuotojai (traktorininkai).

2018 – 2019 mokslo metais Centre pagal pirminio profesinio mokymo programas mokosi 20 grupių, viena I-oji ir dvi II-osios gimnazijos klasės.

Centras turi teisę mokyti pagal 52 tęstinio mokymo programas, kurios apima šias sritis:
verslas ir administravimas, kompiuterija, inžinerija, gamyba ir perdirbimas, architektūra ir statyba, žemės ūkis, paslaugos asmenims, transporto paslaugos.

Centre mokosi mokiniai iš Tauragės ir aplinkinių Jurbarko, Kelmės, Raseinių, Šilalės, Šilutės rajonų ir Pagėgių savivaldybės.

Ryšiai

Centras bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio švietimo, kultūros ir sporto, teisėsaugos, vaikų teisių apsaugos, mokslo ir studijų institucijomis, susijusiomis su Centro veikla.

Centras palaiko ryšius su įmonėmis ir organizacijomis, mokymo įstaigomis, darbo biržomis, Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmais, su kitais socialiniais partneriais, nevyriausybinėmis organizacijomis, verslo centrais.

Centras dalyvauja šalies ir tarptautiniuose projektuose ir programose. Organizuoja bendrus renginius su kitomis analogiškomis Lietuvos ir užsienio valstybių mokymo įstaigomis.

2024 m. valstybės biudžeto sąmata
 • Darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 1784,8 tūkst. Eur;
 • Socialinės pašalpos – 8,0  tūkst. Eur;
 • Kvalifikacijos tobulinimas - 3,0 tūkst. Eur;
 • Prekės ir paslaugos – 191,0 tūkst. Eur;
 • Stipendijos - 100,0 tūkst. Eur;
         Iš viso išlaidų 2086,8 tūkst. Eur
2023 m. valstybės biudžeto sąmata
 • Darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 1603,0 tūkst. Eur;
 • Socialinės pašalpos - 7,8 tūkst. Eur;
 • Kvalifikacijos tobulinimas - 3,0 tūkst. Eur;
 • Prekės ir paslaugos – 209,8 tūkst. Eur;
 • Stipendijos - 82,0 tūkst. Eur;
 • Ilgalaikis materialus turtas – 9,0 tūkst.Eur.

         Iš viso išlaidų 1914,6 tūkst. Eur.

2022 m. valstybės biudžeto sąmata
 • Darbo užmokestis ir socialinis draudimas - 1475,0 tūkst. Eur;
 • Socialinės pašalpos - 9,0 tūkst. Eur;
 • Kvalifikacijos tobulinimas - 4,0 tūkst. Eur;
 • Prekės ir paslaugos - 146,0 tūkst. Eur;
 • Stipendijos - 80,0 tūkst. Eur.

          Iš viso išlaidų 1714,0 tūkst. Eur.

2021 m. valstybės biudžeto sąmata
 • Darbo užmokestis ir socialinis draudimas - 1130,0 tūkst. Eur;
 • Socialinės pašalpos - 8,0 tūkst. Eur;
 • Kvalifikacijos tobulinimas – 2,0 tūkst. Eur;
 • Prekės ir paslaugos - 127,0 tūkst. Eur;
 • Stipendijos - 85,0 tūkst. Eur.

         Iš viso išlaidų 1352,0 tūkst. Eur.

2020 m. valstybės biudžeto sąmata
 • Darbo užmokestis ir socialinis draudimas - 1040,0 tūkst. Eur;
 • Socialinės pašalpos - 6,0 tūkst. Eur;
 • Kvalifikacijos tobulinimas – 2,0 tūkst. Eur;
 • Prekės ir paslaugos - 115,0 tūkst. Eur;
 • Stipendijos - 69,0 tūkst. Eur.

         Iš viso išlaidų 1232,0 tūkst. Eur.

2019 m. valstybės biudžeto sąmata
 • Darbo užmokestis ir socialinis draudimas - 1021,0 tūkst. Eur;
 • Socialinės pašalpos - 6,0 tūkst. Eur;
 • Kvalifikacijos tobulinimas - 5,0 tūkst. Eur;
 • Prekės ir paslaugos - 125,0 tūkst. Eur;
 • Stipendijos - 79,0 tūkst. Eur.

          Iš viso išlaidų 1236,0 tūkst. Eur.