Traktorininkų mokymas

Dokumentai reikalingi Traktoriaus ir savaeigės mašinos vairuotojo (traktorininko) pažymėjimo keitimui:

 • prašymas (pildomas Tauragės profesinio rengimo centre);
 • galiojantis asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (asmens tapatybės kortelė arba pasas);
 • traktoriams galiojanti vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma (forma Nr. 083-1/a);
 • 1 foto nuotrauka (3x4);
 • traktorininko pažymėjimas.

Dokumentai reikalingi Traktoriaus ir savaeigės mašinos vairuotojo (traktorininko) pažymėjimo egzaminui eksternu (TR1; TR2; SZ kategorijos):

 • prašymas (pildomas Tauragės profesinio rengimo centre);
 • galiojantis asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (asmens tapatybės kortelė arba pasas);
 • traktoriams galiojanti vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma (forma Nr. 083-1/a);
 • ūkininko pažymėjimas arba pažyma iš seniūnijos, kad padeda ūkininkauti šeimos nariui;
 • 1 foto nuotrauka (3x4);
 • traktorininko pažymėjimas (jei turi).
 • vairuotojo pažymėjimas (jei turi).

Dokumentai reikalingi Traktoriaus ir savaeigės mašinos vairuotojo (traktorininko) pažymėjimo dublikato išdavimui:

 • prašymas (pildomas Tauragės profesinio rengimo centre);
 • galiojantis asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (asmens tapatybės kortelė arba pasas);
 • traktoriams galiojanti vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma (forma Nr. 083-1/a);
 • 1 foto nuotrauka (3x4);
 • pažyma apie išduotą traktorininko pažymėjimą ir suteiktas kategorijas.

Dokumentai reikalingi Traktoriaus ir savaeigės mašinos vairuotojo (traktorininko) pažymėjimo grąžinimo sąlygoms įvykdyti:

 • prašymas (pildomas Tauragės profesinio rengimo centre);
 • galiojantis asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (asmens tapatybės kortelė arba pasas);
 • traktoriams galiojanti vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma (forma Nr. 083-1/a), kuri turi būti išduota vėliau, nei buvo padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas ar priimtas sprendimas atimti teisę vairuoti dėl sveikatos būklės ar elgesio;
 • sveikatos žinių atestavimo pažymėjimas, išduotas pagal Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programą;
 • pažyma, kad asmuo pabaigė papildomą vairuotojų mokymą (kai teisė vairuoti motorines transporto priemones buvo atimta už Kelių eismo taisyklių pažeidimą);
 • pažyma, kad asmeniui pakartotinai buvo įvertintos teorinės žinios ir praktiniai gebėjimai dėl teisės vairuoti pažymėjime nurodytų kategorijų traktorius ir savaeiges mašinas (kai teisė vairuoti transporto priemones buvo atimta vieniems metams ar ilgesniam laikui arba teisė vairuoti buvo atimta du kartus už tai, kad asmuo padarė teisės pažeidimą būdamas neblaivus arba apsvaigęs).

Informacija teikiama:

El. p. sekretore@tauragesprc.lt

Tel. (8 446) 61 055 arba 8 684 42 769 

 Dokumentai priimami:

kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 – 15.00 val.

pietų pertrauka nuo 11.20 – 12.00 val.

TRAKTORIŲ IR SAVAEIGIŲ MAŠINŲ VAIRUOTOJŲ (TRAKTORININKŲ) MOKYMO IR TEISĖS VAIRUOTI ŠIAS TRANSPORTO PRIEMONES ĮGIJIMO  TVARKOS APRAŠAS

TEISĖS VAIRUOTI TRANSPORTO PRIEMONES ATĖMIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠAS