Savivaldybės projektai


Įgyvendinami projektai

2024 m.

 • Tauragės rajono savivaldybės jaunimo užimtumo ir verslo skatinimo programos projektas „Konkursas - paroda „Augu finansiškai atsakingas“  – 600 Eur.

                 Konkurso nuostatai

 • Tauragės rajono savivaldybės jaunimo užimtumo ir verslo skatinimo programos projektas „Konkursas - paroda „Akcija „Progos padėti mes nelaukiame. Tiesiog imame ir darome!”  – 500 Eur.
 • Tauragės rajono savivaldybės sveikatos programos projektas „Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija Centro bendruomenėje“ – 800 Eur.
 • Tauragės rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos programos projektas „Tauragės profesinio rengimo centro mokinių iniciatyvų želdynų ir aplinkos  tvarkymo srityje skatinimas“ – 1480 Eur.
Įgyvendinti projektai

2023 m. 

 • Tauragės rajono savivaldybės jaunimo užimtumo ir verslo skatinimo programos projektas „Knyga – jaunimo jėga 2023“  – 200 Eur.
 • Tauragės rajono savivaldybės sveikatos programos projektas „Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija Centro bendruomenėje“ – 1300 Eur.
 • Tauragės rajono savivaldybės Vaikų ir jaunimo socializacijos (vasaros poilsio) programa „PRCiukų stovykla – 5“ – 1300 Eur.
 • Tauragės rajono savivaldybės Sporto renginių rėmimo programos projektas “Tauragės rajono mokyklų stipriausio mokinio varžybos – 4” – 700 Eur.
 • Tauragės rajono savivaldybės jaunimo užimtumo ir verslo skatinimo programos projektas „Veiklų ciklas „Klimato kaita – asmeninis indėlis“  – 200 Eur.
 • Tauragės rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos programos projektas „Tauragės profesinio rengimo centro mokinių iniciatyvų aplinkos ir želdynų tvarkymo srityje skatinimas“ – 1500 Eur.
 • Tauragės rajono savivaldybės jaunimo užimtumo ir verslo skatinimo programos projektas „Eko jaunimas – kurk tvarią ateitį“  – 340 Eur.

2022 m.

 • Tauragės rajono savivaldybės jaunimo užimtumo ir verslo skatinimo programos projektas „Mes už Lietuvą - 6“ – 700 Eur.
 • Tauragės rajono savivaldybės Sporto renginių rėmimo programos projektas  ,,Tauragės rajono mokyklų stipriausio mokinio varžybos 3“ – 500 Eur.
 • Tauragės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo programos projektas „Psichikos sveikatos stiprinimas Centro bendruomenėje – 2“ – 350 Eur.
 • Tauragės rajono savivaldybės jaunimo užimtumo ir verslo skatinimo programos projektas „Eko jaunimas - pažink Lietuvos gamtą“ – 300 Eur.
 • Tauragės rajono savivaldybės jaunimo užimtumo ir verslo skatinimo programos projektas „Knyga – jaunimo jėga“  - 500 Eur.
 • Tauragės rajono savivaldybės Sporto renginių rėmimo programos projektas  „Tauragės rajono mokyklų stipriausio mokinio varžybos“  - 700 Eur.
 • Tauragės rajono savivaldybės jaunimo užimtumo ir verslo skatinimo programos projektas „Mano augintinis“  - 300 Eur.
 • „Tauragės rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklos programos projektas „PRCciukų“ stovykla-4 - 1000 Eur.

2021 m.

 • Tauragės rajono savivaldybės jaunimo užimtumo ir verslo skatinimo programos projektas „Pasaulinės Žemės dienos kalendorius“ - 600 Eur.
 • Tauragės rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos programos projektas „Tauragės profesinio rengimo centro smulkiosios infrastruktūros atnaujinimas – įrengimas 2“ – 300 Eur;
 • Tauragės rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklos programos projektas „PRCciukų“ stovykla-3 – 1000 Eur.
 • Tauragės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo programos projektas „Psichikos sveikatos stiprinimas Centro bendruomenėje“ – 1000 Eur;
 • Tauragės rajono savivaldybės Sporto renginių rėmimo programos projektas „Tauragės rajono mokyklų stipriausio mokinio varžybos“ – 1000 Eur;
 • Tauragės rajono savivaldybės jaunimo užimtumo ir verslo skatinimo programos projektas „Mes už Lietuvą - 5“ - 400 Eur.
 • Tauragės rajono savivaldybės jaunimo užimtumo ir verslo skatinimo programos projektas „Išvykų ciklas -  Senieji amatai iš arti Tauragės krašte“ – 600 eur.

2020 m.

 • Tauragės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo programos projektui „Alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyvių medžiagų prevencija 3“ - 500 Eur;
 • Tauragės rajono savivaldybės jaunimo užimtumo ir verslo skatinimo programos projektas „Mes už Lietuvą - 4“ - 1000 Eur;
 • Tauragės rajono savivaldybės Sporto renginių rėmimo programos projektas „Tauragės rajono mokyklų mokinių ir mokytojų varžybos - 400 Eur.
 • Tauragės rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklos programos projektas „PRCciukų“ stovykla-2 - 1800 Eur;
 • Tauragės rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos programos projektas „Tauragės profesinio rengimo centro smulkiosios infrastruktūros atnaujinimas - įrengimas“ - 800 Eur;
 • Tauragės rjono savivaldybės Sporto renginių rėmimo programos projektas „Tauragės rajono mokyklų trikovės varžybos“ - 400 Eur.

2019 m. 

 • Tauragės rajono savivaldybės Kultūros renginių rėmimo programos projektas „Kaziuko mugė“ - 50 Eur;
 • Tauragės rajono savivaldybės Sporto renginių rėmimo programos projektas „Tauragės rajono mokyklų sportines varžybos 2019 m.“ - 200 Eur;
 • Tauragės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo programos projektas „NE-patyčioms, smurtui, pajuokai“ - 500 Eur;
 • Tauragės rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos programos projektas „Atsakingas ekologinis švietimas ir praktinis jo įgyvendinimas“- 350 Eur;
 • Tauragės rajono savivaldybės Vaikų ir jaunimo socializacijos  (vasaros poilsio) programų rėmimo programa 2019 metams - „PRCiukų“ stovykla - 1000 Eur;
 • Tauragės rajono savivaldybės jaunimo užimtumo ir verslo skatinimo programos projektas „Saviraiška – jaunimo motyvacinė jėga“- 400 Eur;
 • Tauragės rajono savivaldybės jaunimo užimtumo ir verslo skatinimo programos projektas „Mes už Lietuvą - 3“ - 1000 Eur.

2018 m.

 • Tauragės rajono savivaldybės Sporto renginių rėmimo programos projektas „Tauragės rajono mokyklų sportines varžybos 2018 m.“ - 200 Eur;
 • Tauragės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo programos projektas „Alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyvių medžiagų prevencija“2 – 750 Eur;
 • Tauragės rajono savivaldybės Kultūros renginių rėmimo programos projektas „Pro šimtmečio langą“ - 400 Eur;
 • Tauragės rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos programos projektas „Teritorijos sutvarkymas, želdynų įrengimas“ - 300Eur;
 • Tauragės rajono savivaldybės jaunimo užimtumo ir verslo skatinimo programos projektas „Mes už Lietuvą-1“ - 900 Eur;
 • Tauragės rajono savivaldybės jaunimo užimtumo ir verslo skatinimo programos projektas „Mes už Lietuvą-2“ - 600 Eur;
 • Tauragės rajono savivaldybės Jaunimo užimtumo ir verslo programos projektas „VibeLift pozityvios energijos festivalis moksleiviams! “ - 500,00 Eur;
 • Tauragės rajono savivaldybės Sveikatos programos projektas „Alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyvių medžiagų prevencija 2“ - 750,00 Eur;
 • Tauragės rajono savivaldybės Sporto renginių projektas „Tauragės rajono mokyklų sportines varžybos 2018 m.“ - 200,00 Eur.

2016 m.

 • Tauragės rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo programos projektas „Vejos aeratoriaus įsigijimas“ – 300 Eur;
 • Tauragės rajono savivaldybės koordinuojamas projektas - Sveikatinimo programa „Alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyvių medžiagų prevencija“ - 600 Eur;
 • Tauragės rajono savivaldybės koordinuojamas projektas – Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa „Tauragės profesinio rengimo centro vidinio kiemelio ir pėsčiųjų tako atnaujinimas“ - 300 Eur;
 • Tauragės rajono savivaldybės koordinuojamas projektas – Jaunimo užimtumo ir verslo skatinimo programa „Idėjų generavimas gamtoje, danguje ir ant žemės“ - 150 Eur;
 • Tauragės rajono savivaldybės koordinuojamas projektas – Sporto renginių projektų finansavimo programa „Tauragės rajono mokyklų sportinės varžybos 2016 m.“
2015 m.
 • Tauragės rajono savivaldybės koordinuojamas projektas „Praeities taku“ - 300,00 Lt;
 • Tauragės rajono savivaldybės projektas „Sveikame kūne – sveika siela“ - 200,00 Lt;
 • Tauragės rajono savivaldybės projektas „Gyvenk sveikai“ - 500,00 Lt;
 • Tauragės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo programos projektas „Alkoholio ir narkotinių medžiagų vartojimo paplitimo mažinimas“ - 500,00 Lt;
 • Tauragės rajono savivaldybės Kultūros renginių rėmimo projektas „Atrask ir susipažink su kultūriniu paveldu“ - 200,00 Lt.
2014 m.
 • Tauragės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo programos projektas „Aš galiu...“ - 500,00 Lt;
 • Tauragės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programos projektas „Tauragės profesinio rengimo centro stadiono aplinkos sutvarkymas“ - 300,00 EUR.
2013 m.
 • Tauragės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo programos projektas „Psichinės sveikatos gerinimas, savižudybių ir smurto prevencija“ - 400,00 EUR.