Savivaldybės projektai


Įgyvendinami projektai

2019 m.

 • Tauragės rajono savivaldybės Sporto renginių rėmimo programos projektas „Tauragės rajono mokyklų sportines varžybos 2019 m.“ - 200 Eur;
 • Tauragės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo programos projektas „NE-patyčioms, smurtui, pajuokai“ - 500 Eur;
 • Tauragės rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos programos projektas „Atsakingas ekologinis švietimas ir praktinis jo įgyvendinimas“- 350 Eur;
 • Tauragės rajono savivaldybės Vaikų ir jaunimo socializacijos  (vasaros poilsio) programų rėmimo programa 2019 metams - „PRCiukų“ stovykla -1000 Eur;
 • Tauragės rajono savivaldybės jaunimo užimtumo ir verslo skatinimo programos projektas „Saviraiška – jaunimo motyvacinė jėga“- 400 Eur.
 • Tauragės rajono savivaldybės jaunimo užimtumo ir verslo skatinimo programos projektas „Mes už Lietuvą - 3“ - 1000 Eur.
Įgyvendinti projektai

2019 m.

 • Tauragės rajono savivaldybės Kultūros renginių rėmimo programos projektas „Kaziuko mugė“ - 50Eur;

2018 m.

 • Tauragės rajono savivaldybės Sporto renginių rėmimo programos projektas „Tauragės rajono mokyklų sportines varžybos 2018 m.“- 200 Eur;
 • Tauragės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo programos projektas „Alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyvių medžiagų prevencija“2 – 750 Eur;
 • Tauragės rajono savivaldybės Kultūros renginių rėmimo programos projektas „Pro šimtmečio langą“- 400 Eur;
 • Tauragės rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos programos projektas „Teritorijos sutvarkymas, želdynų įrengimas“- 300Eur;
 • Tauragės rajono savivaldybės jaunimo užimtumo ir verslo skatinimo programos projektas „Mes už Lietuvą-1“- 900 Eur;
 • Tauragės rajono savivaldybės jaunimo užimtumo ir verslo skatinimo programos projektas „Mes už Lietuvą-2“- 600 Eur.
 • Tauragės rajono savivaldybės Jaunimo užimtumo ir verslo programos projektas „VibeLift pozityvios energijos festivalis moksleiviams! “, 500,00 Eur.
 • Tauragės rajono savivaldybės Sveikatos programos projektas „Alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyvių medžiagų prevencija 2“, 750,00 Eur.
 • Tauragės rajono savivaldybės Sporto renginių projektas „Tauragės rajono mokyklų sportines varžybos 2018 m.“, 200,00 Eur.

2016 m.

 • Tauragės rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo programos projektas „Vejos aeratoriaus įsigijimas“ – 300 Eur.
 • Tauragės rajono savivaldybės koordinuojamas projektas - Sveikatinimo programa „Alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyvių medžiagų prevencija“, 600 Eur.
 • Tauragės rajono savivaldybės koordinuojamas projektas – Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa „ Tauragės profesinio rengimo centro vidinio kiemelio ir pėsčiųjų tako atnaujinimas“, 300 Eur.
 • Tauragės rajono savivaldybės koordinuojamas projektas – Jaunimo užimtumo ir verslo skatinimo programa „Idėjų generavimas gamtoje, danguje ir ant žemės“, 150 Eur.
 • Tauragės rajono savivaldybės koordinuojamas projektas – Sporto renginių projektų finansavimo programa „Tauragės rajono mokyklų sportinės varžybos 2016 m.“

2015 m.

 • Tauragės rajono savivaldybės koordinuojamas projektas „Praeities taku“ 300,00 Lt.
 • Tauragės rajono savivaldybės projektas „Sveikame kūne – sveika siela“200,00 Lt.
 • Tauragės rajono savivaldybės projektas „Gyvenk sveikai“ 500,00 Lt.
 • Tauragės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo programos projektas „Alkoholio ir narkotinių medžiagų vartojimo paplitimo mažinimas“ 500,00 Lt.
 • Tauragės rajono savivaldybės Kultūros renginių rėmimo projektas „Atrask ir susipažink su kultūriniu paveldu“ 200,00 Lt.

2014 m.

 • Tauragės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo programos projektas „Aš galiu...“ 500,00 Lt.
 • Tauragės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programos projektas „Tauragės profesinio rengimo centro stadiono aplinkos sutvarkymas“ 300,00 EUR.

2013 m.

 • Tauragės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo programos projektas „Psichinės sveikatos gerinimas, savižudybių ir smurto prevencija“400,00 EUR.