Priėmimo tvarka


                                     2022 - 2023 MOKSLO METAIS KVIEČIAME MOKYTIS

 

Tauragės profesinio rengimo centras pradeda registraciją į I gimnazijos (9) klasę!

 • Įgysite pagrindinį išsilavinimą.
 • „Pasimatuosite“ visas specialybes.
 • Galėsite apsigyventi bendrabutyje.

Įgiję pagrindinį išsilavinimą galėsite toliau mokytis pas mus pasirinktos specialybės!

                                KVIEČIAME REGISTRUOTIS

Teirautis tel. 8 605 13598     

FILMAS APIE SPECIALYBES

Baigusius 10 klasių ir įgijusius pagrindinį išsilavinimą:

Įgyjamas vidurinis išsilavinimas ir profesinė kvalifikacija.

Įgyjama profesinė kvalifikacija.

Turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių:

Įgyjama profesinė kvalifikacija.

Priėmimas registruojamas https://profesinis.lamabpo.lt 
Pagrindinis priėmimas 2022-06-01 – 2022-08-05
Laisvų vietų užpildymas 2022-08-19 – 2022-08-23

Baigusius 12 klasių ir įgijusius brandos atestatą:

Įgyjama profesinė kvalifikacija.

Norinčius įgyti valstybės finansuojamą antrąją kvalifikaciją (baigusiems profesinę mokyklą ir įgijusiems brandos atestatą arba turintiems aukštojo mokslo diplomą):

Priėmimas registruojamas https://profesinis.lamabpo.lt
Pagrindinis priėmimas 2022-06-01 – 2022-08-05
Laisvų vietų užpildymas 2022-08-19– 2022-08-23
Laukiame Jūsų Aerodromo g. 7, 72184 Tauragė, tel.: (8 446) 61 023, 61 055, 8 605 03 598
El. paštas: skaitykla@prc.taurage.lm.lt

Mokinius pagrindinio ugdymo programos I ir II gimnazijos klasėse ir įgyti pagrindinį išsilavinimą (pageidaujantiems sudaroma galimybe pasirinkti profesinės mokymo programos modulius).
Dokumentai priimami 2022-05-23 – 2022-09-01


KOKIŲ DOKUMENTŲ REIKIA

Sutarčių pasirašymo metu būtina turėti šiuos dokumentus:

 • pasą, asmens tapatybės kortelę ar gimimo liudijimą (vieną iš nurodytų dokumentų);
 • 2 fotonuotraukas;
 • sveikatos pažymas.
Sveikatos pažymos: 
 • 086/a ir 027-1/a formos - visiems nepilnamečiams po 10 klasių.
 • Jeigu asmuo pilnametis užtenka vienos 086/a pažymos.
 • Elektroninė statistinė apskaitos forma Nr. E027-1 „Mokinio sveikatos pažymėjimas“ (E027-1)

Stojantiems po 8 ir 9 klasių prašymai priimami atvykus į Tauragės profesinio rengimo centrą, Aerodromo g. 7, 106 kabinetas (nepilnamečiai turi atvykti su vienu iš tėvų ar globėjų).

Pateikiami dokumentai:

 • pažyma liudijanti 8 ar 9 kl. baigimą;
 • sveikatos pažyma (027-1/a forma);
 • elektroninė statistinė apskaitos forma Nr. E027-1 „Mokinio sveikatos pažymėjimas“ (E027-1);
 • nuotraukos dokumentams.
PAPILDOMA INFORMACIJA
 • suteikiamas bendrabutis;
 • mokama stipendija;
 • kompensuojamos kelionės išlaidos;
 • sudaromos sąlygos įgyti vairuotojo, traktorininko pažymėjimą.

Mokykloje mokiniai gali:

 • įsigyti vairuotojo kvalifikacijos pažymėjimą;
 • dalyvauti šalies bei tarptautiniuose projektuose, stažuotis ES šalyse;
 • naudotis biblioteka-informacijos centru;
 • naudotis belaidžiu internetu ( WI-FI).