Priėmimo tvarka

2021 - 2022 MOKSLO METAIS KVIEČIAME MOKYTIS
 

Tauragės profesinio rengimo centras pradeda registraciją į I gimnazijos (9) klasę!

 • Įgysite pagrindinį išsilavinimą.
 • „Pasimatuosite“ visas specialybes.
 • Galėsite apsigyventi bendrabutyje.

Įgiję pagrindinį išsilavinimą galėsite toliau mokytis pas mus pasirinktos specialybės!

                          KVIEČIAME REGISTRUOTIS

Teirautis tel. 8 605 13598           

FILMAS APIE SPECIALYBES

Baigusius 10 klasių ir įgijusius pagrindinį išsilavinimą:

       Įgyjamas vidurinis išsilavinimas ir profesinė kvalifikacija.

       Turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių:

       Įgyjama profesinė kvalifikacija.

       Priėmimas registruojamas https://profesinis.lamabpo.lt 
       Pagrindinis priėmimas 2021-06-01 – 2021-08-11
       Papildomas priėmimas 2021-08-19 – 2021-08-25
       Laisvų vietų užpildymas 2021-09-06 – 2021-11-30

       Baigusius 12 klasių ir įgijusius brandos atestatą:

       Norinčius įgyti valstybės finansuojamą antrąją kvalifikaciją (baigusiems profesinę mokyklą ir įgijusiems brandos atestatą arba turintiems aukštojo mokslo diplomą):

       Priėmimas registruojamas https://profesinis.lamabpo.lt 
       Pagrindinis priėmimas 2021-06-01 – 2021-08-11
       Papildomas priėmimas 2021-08-19 – 2021-08-25
       Laisvų vietų užpildymas 2021-09-06 – 2021-11-30
       Laukiame Jūsų Aerodromo g. 7, 72184 Tauragė, tel.: (8 446) 61 023, 61 055, 8 605 03 598
       El. paštas: skaitykla@prc.taurage.lm.lt
        
       Mokinius pagrindinio ugdymo programos I ir II gimnazijos klasėse ir įgyti pagrindinį išsilavinimą
       Dokumentai priimami 2021-05-20 – 2021-09-01


       KOKIŲ DOKUMENTŲ REIKIA

       Sutarčių pasirašymo metu būtina turėti šiuos dokumentus:

       • pasą, asmens tapatybės kortelę ar gimimo liudijimą (vieną iš nurodytų dokumentų);
       • 2 fotonuotraukas;
       • sveikatos pažymas.
       Sveikatos pažymos: 
       • 086/a ir 027-1/a formos - visiems nepilnamečiams po 10 klasių.
       • Jeigu asmuo pilnametis užtenka vienos 086/a pažymos.
       • Elektroninė statistinė apskaitos forma Nr. E027-1 „Mokinio sveikatos pažymėjimas“ (E027-1)

       Stojantiems po 8 ir 9 klasių prašymai priimami atvykus į Tauragės profesinio rengimo centrą, Aerodromo g. 7, 106 kabinetas (nepilnamečiai turi atvykti su vienu iš tėvų ar globėjų).

       Pateikiami dokumentai:

       • pažyma liudijanti 8 ar 9 kl. baigimą;
       • sveikatos pažyma (027-1/a forma);
       • elektroninė statistinė apskaitos forma Nr. E027-1 „Mokinio sveikatos pažymėjimas“ (E027-1);
       • nuotraukos dokumentams.
       PAPILDOMA INFORMACIJA
       • suteikiamas bendrabutis;
       • mokama stipendija;
       • kompensuojamos kelionės išlaidos;
       • sudaromos sąlygos įgyti vairuotojo, traktorininko pažymėjimą.

       Mokykloje mokiniai gali:

       • įsigyti vairuotojo kvalifikacijos pažymėjimą;
       • dalyvauti šalies bei tarptautiniuose projektuose, stažuotis ES šalyse;
       • naudotis biblioteka-informacijos centru;
       • naudotis belaidžiu internetu ( WI-FI).