Priėmimo tvarka

Mokinių, baigusių šiais metais 10 kl. ir 12 kl.

DĖMESIUI

Nuo 2019 m. rugsėjo 12 d. stojantieji kviečiami prisijungti prie LAMA BPO informacinės sistemos ir pildyti prašymus mokytis.

Priėmimas vyksta iki spalio 1 d.
Nuoroda į sistemą: https://profesinis.lamabpo.lt

Laukiame Jūsų.

Tel. pasiteiravimui: 8 446 61055, 8 684 42769.

ARBA

Atvykite į 106 kab. ir mes Jus konsultuosime!

Aerodromo g. 7, 72184 Tauragė.

El. paštas: skaitykla@prc.taurage.lm.lt

TERMINAI

ŽIEMOS PRIĖMIMAS 2019 m.

Stojantieji turintys vidurinį išsilavinimą ir/arba kvalifikaciją galės stoti mokytis į mokyklą žiemos priėmimo metu.

Informacija apie priėmimą bus paskelbta spalio-lapkričio mėnesiais.

KOKIŲ DOKUMENTŲ REIKIA

Sveikatos pažymėjimus (086/a forma) ir (027-1/a forma );
2 foto nuotraukas (3x4 cm);
Pasą arba gimimo liudijimą ar kitą asmens tapatybės dokumentą.

 

PAPILDOMA INFORMACIJA
  • Suteikiamas bendrabutis
  • Mokama stipendija
  • Kompensuojamos kelionės išlaidos
  • Sudaromos sąlygos įgyti vairuotojo, traktorininko pažymėjimą.

 

MOKYKLOJE MOKINIAI GALI:

  • įsigyti vairuotojo kvalifikacijos pažymėjimą;
  • dalyvauti šalies bei tarptautiniuose projektuose, stažuotis ES šalyse;
  • naudotis biblioteka-informacijos centru;
  • naudotis belaidžiu internetu ( WI-FI).
MOKINIŲ PRIĖMIMO TVARKOS APRAŠAS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Ši tvarka parengta, vadovaujantis LR švietimo įstatymu , LR švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. V-445 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. ISAK-1019 „Dėl priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo lavinimo, profesinę mokyklą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo , LR švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (pakeitimai: įsakymas V-554 2017-07-04; įsakymas V-78 2017-02-13; įsakymas V-767 2015-07-17; įsakymas V-466 2014-05-26; įsakymas V-766 2012-05- 08), LR švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. V-373 ,,Dėl asmenų, pageidaujančių įgyti pirmąją kvalifikaciją, priėmimo į profesinio mokymo įstaigas, kuriose Švietimo ir mokslo ministerija įgyvendina valstybės kaip savininko teises, tvarkos aprašo patvirtinimo“, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais mokinių priėmimą į mokyklą. 2. Ši tvarka reglamentuoja asmenų priėmimą mokytis į Tauragės profesinio rengimo centrą (toliau – Centras) pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, vidurinio ugdymo programą kartu su profesiniu mokymu, profesinio mokymo programą. 

Skaityti visą "Mokinių priėmimo tvarkos aprašą"