Priėmimo tvarka

                                     2023 - 2024 MOKSLO METAIS KVIEČIAME MOKYTIS

Laisvų valstybės finansuojamų ir nefinansuojamų vietų užpildymas prasidėjus mokymosi procesui tvarkaraštis

Kviečiame mokinius mokytis I ir II (9 – 10 kl.) gimnazijos klasėse! 

 • Įgysite pagrindinį išsilavinimą.
 • „Pasimatuosite“ visas specialybes.
 • Pageidaujantiems sudaroma galimybė pasirinkti profesinės mokymo programos modulius.
 • Galėsite apsigyventi bendrabutyje.

Įgiję pagrindinį išsilavinimą galėsite toliau mokytis pas mus pasirinktos specialybės!

Dokumentai priimami   2023-04-19 – 2023-09-01

                                               KVIEČIAME REGISTRUOTIS

Teirautis tel.: (8 446) 61 023, 8 661 59563

FILMAS APIE SPECIALYBES

Baigusius 10 klasių ir įgijusius pagrindinį išsilavinimą:

Įgyjamas vidurinis išsilavinimas ir profesinė kvalifikacija.

Įgyjama profesinė kvalifikacija.

Turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių:

Mokosi pagal socialinių įgūdžių programą, įgyjama profesinė kvalifikacija.

Baigusius 12 klasių ir įgijusius brandos atestatą:

   Įgyjama profesinė kvalifikacija.

   Norinčius įgyti valstybės finansuojamą antrąją kvalifikaciją (baigusiems profesinę mokyklą ir įgijusiems brandos atestatą arba turintiems aukštojo mokslo diplomą):

   Priėmimas registruojamas https://profesinis.lamabpo.lt
   Pagrindinis priėmimas 2023-06-01 – 2023-08-27

   Laukiame Jūsų Aerodromo g. 7, 72184 Tauragė, tel.: (8 446) 61 023, 61 055, 8 661 59563 
   El. paštas: karjera@tauragesprc.lt   KOKIŲ DOKUMENTŲ REIKIA

   Sutarčių pasirašymo metu būtina turėti šiuos dokumentus:

   • pasą, asmens tapatybės kortelę ar gimimo liudijimą (vieną iš nurodytų dokumentų);
   • 2 fotonuotraukas;
   • sveikatos pažymas.
   Sveikatos pažymos: 
   • 086/a ir 027-1/a formos - visiems nepilnamečiams po 10 klasių.
   • Jeigu asmuo pilnametis užtenka vienos 086/a pažymos.
   • Elektroninė statistinė apskaitos forma Nr. E027-1 „Mokinio sveikatos pažymėjimas“ (E027-1)

   Stojantiems po 8 ir 9 klasių prašymai priimami atvykus į Tauragės profesinio rengimo centrą, Aerodromo g. 7, 106 kabinetas (nepilnamečiai turi atvykti su vienu iš tėvų ar globėjų).

   Pateikiami dokumentai:

   • pažyma liudijanti 8 ar 9 kl. baigimą;
   • sveikatos pažyma (027-1/a forma);
   • elektroninė statistinė apskaitos forma Nr. E027-1 „Mokinio sveikatos pažymėjimas“ (E027-1);
   • nuotraukos dokumentams.
   PAPILDOMA INFORMACIJA
   • suteikiamas bendrabutis;
   • mokama stipendija;
   • kompensuojamos kelionės išlaidos;
   • sudaromos sąlygos įgyti vairuotojo, traktorininko pažymėjimą.

   Mokykloje mokiniai gali:

   • įsigyti vairuotojo kvalifikacijos pažymėjimą;
   • dalyvauti šalies bei tarptautiniuose projektuose, stažuotis ES šalyse;
   • naudotis biblioteka-informacijos centru;
   • naudotis belaidžiu internetu (WI-FI).