Priėmimo tvarka

2023 - 2024 MOKSLO METAIS KVIEČIAME MOKYTIS

I. PAGRINDINIS PRIĖMIMAS (ŽIEMOS ETAPAS)

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas informacinėje sistemoje adresu: https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas

2024 m. vasario 1–11 d.

Testų, jei taikomi, laikymas

2024 m. vasario 1–8 d.

Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam

2024 m. vasario 15 d.

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose

2024 m. vasario 19–20 d.

II. PAGRINDINIS PRIĖMIMAS (VASAROS ETAPAS)

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas informacinėje sistemoje adresu: https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas

2024 m. birželio 3 d. – rugpjūčio 5 d.

Testų, jei taikomi, laikymas

2024 m. birželio 3 d. – liepos 31 d.

Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam

2024 m. rugpjūčio 9 d. iki 12 val.

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose

2024 m. rugpjūčio 9 d. (nuo 14 val.) – rugpjūčio 13 d.

PAPILDOMAS PRIĖMIMAS

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas informacinėje sistemoje adresu: https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas

2024 m. rugpjūčio 14–25 d.

Testų, jei taikomi, laikymas

2024 m. rugpjūčio 14–20 d.

Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam


2024 m. rugpjūčio 27 d.

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose

2024 m. rugpjūčio 28–30 d.

LAISVŲ VALSTYBĖS FINANSUOJAMŲ IR NEFINANSUOJAMŲ VIETŲ UŽPILDYMAS PRASIDĖJUS MOKYMOSI PROCESUI

Prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, sprendimų priėmimas, mokymo sutarčių pasirašymas

2024 m. rugsėjo 2 d. – spalio 31 d. pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro įgaliotos administruoti ir vykdyti bendrąjį priėmimą institucijos sudarytą ir Informacinėje sistemoje paskelbtą tvarkaraštį (pakaitomis skiriant vieną savaitę prašymams registruoti, kitą savaitę – prašymams nagrinėti ir sprendimui priimti bei priėmimo sistemai parengti naujam priėmimo etapui).

Mokymo sutartys pasirašomos kas antrą trečiadienį arba artimiausią darbo dieną po oficialios šventės dienos.

Kviečiame mokinius mokytis I ir II (9 – 10 kl.) gimnazijos klasėse! 

 • Įgysite pagrindinį išsilavinimą.
 • „Pasimatuosite“ visas specialybes.
 • Pageidaujantiems sudaroma galimybė pasirinkti profesinės mokymo programos modulius.
 • Galėsite apsigyventi bendrabutyje.

Įgiję pagrindinį išsilavinimą galėsite toliau mokytis pas mus pasirinktos specialybės!

                                               KVIEČIAME REGISTRUOTIS

Teirautis tel.: (8 446) 61 023, 8 661 59563

FILMAS APIE SPECIALYBES

Baigusius 10 klasių ir įgijusius pagrindinį išsilavinimą:

Įgyjamas vidurinis išsilavinimas ir profesinė kvalifikacija.

Įgyjama profesinė kvalifikacija.

Turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių:

Mokosi pagal socialinių įgūdžių programą, įgyjama profesinė kvalifikacija.

Baigusius 12 klasių ir įgijusius brandos atestatą:

   Įgyjama profesinė kvalifikacija.

   Norinčius įgyti valstybės finansuojamą antrąją kvalifikaciją (baigusiems profesinę mokyklą ir įgijusiems brandos atestatą arba turintiems aukštojo mokslo diplomą):

   Priėmimas registruojamas https://profesinis.lamabpo.lt
   Pagrindinis priėmimas 2023-06-01 – 2023-08-27

   Laukiame Jūsų Aerodromo g. 7, 72184 Tauragė, tel.: (8 446) 61 023, 61 055, 8 661 59563 
   El. paštas: karjera@tauragesprc.lt   KOKIŲ DOKUMENTŲ REIKIA

   Sutarčių pasirašymo metu būtina turėti šiuos dokumentus:

   • pasą, asmens tapatybės kortelę ar gimimo liudijimą (vieną iš nurodytų dokumentų);
   • 2 fotonuotraukas;
   • sveikatos pažymas.
   Sveikatos pažymos: 
   • 086/a ir 027-1/a formos - visiems nepilnamečiams po 10 klasių.
   • Jeigu asmuo pilnametis užtenka vienos 086/a pažymos.
   • Elektroninė statistinė apskaitos forma Nr. E027-1 „Mokinio sveikatos pažymėjimas“ (E027-1)

   Stojantiems po 8 ir 9 klasių prašymai priimami atvykus į Tauragės profesinio rengimo centrą, Aerodromo g. 7, 106 kabinetas (nepilnamečiai turi atvykti su vienu iš tėvų ar globėjų).

   Pateikiami dokumentai:

   • pažyma liudijanti 8 ar 9 kl. baigimą;
   • sveikatos pažyma (027-1/a forma);
   • elektroninė statistinė apskaitos forma Nr. E027-1 „Mokinio sveikatos pažymėjimas“ (E027-1);
   • nuotraukos dokumentams.
   PAPILDOMA INFORMACIJA
   • suteikiamas bendrabutis;
   • mokama stipendija;
   • kompensuojamos kelionės išlaidos;
   • sudaromos sąlygos įgyti vairuotojo, traktorininko pažymėjimą.

   Mokykloje mokiniai gali:

   • įsigyti vairuotojo kvalifikacijos pažymėjimą;
   • dalyvauti šalies bei tarptautiniuose projektuose, stažuotis ES šalyse;
   • naudotis biblioteka-informacijos centru;
   • naudotis belaidžiu internetu (WI-FI).