Priėmimo tvarka

2024 - 2025 MOKSLO METAIS KVIEČIAME MOKYTIS

PAGRINDINIS PRIĖMIMAS (VASAROS ETAPAS)

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas informacinėje sistemoje adresu: https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas

2024 m. birželio 3 d. – rugpjūčio 5 d.

Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam

2024 m. rugpjūčio 9 d. iki 12 val.

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose

2024 m. rugpjūčio 9 d. (nuo 14 val.) – rugpjūčio 13 d.

PAPILDOMAS PRIĖMIMAS

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas informacinėje sistemoje adresu: https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas

2024 m. rugpjūčio 14–25 d.

Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam


2024 m. rugpjūčio 27 d.

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose

2024 m. rugpjūčio 28–30 d.

LAISVŲ VALSTYBĖS FINANSUOJAMŲ IR NEFINANSUOJAMŲ VIETŲ UŽPILDYMAS PRASIDĖJUS MOKYMOSI PROCESUI

Prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, sprendimų priėmimas, mokymo sutarčių pasirašymas

2024 m. rugsėjo 2 d. – spalio 31 d. pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro įgaliotos administruoti ir vykdyti bendrąjį priėmimą institucijos sudarytą ir Informacinėje sistemoje paskelbtą tvarkaraštį (pakaitomis skiriant vieną savaitę prašymams registruoti, kitą savaitę – prašymams nagrinėti ir sprendimui priimti bei priėmimo sistemai parengti naujam priėmimo etapui).

Mokymo sutartys pasirašomos kas antrą trečiadienį arba artimiausią darbo dieną po oficialios šventės dienos.

KVIEČIAME MOKINIUS MOKYTIS I IR II (9 – 10 KL.) GIMNAZIJOS KLASĖSE! 

  KVIEČIAME REGISTRUOTIS

 

 • Įgysite pagrindinį išsilavinimą.
 • „Pasimatuosite“ visas specialybes.
 • Pageidaujantiems sudaroma galimybė pasirinkti profesinės mokymo programos modulius.
 • Galėsite apsigyventi bendrabutyje.

Įgiję pagrindinį išsilavinimą galėsite toliau mokytis pas mus pasirinktos specialybės!                                          

Teirautis tel.: (8 446) 61 023, 8 661 59563

KVIEČIAME MOKYTIS ŠIŲ SPECIALYBIŲ!

FILMAS APIE SPECIALYBES

Baigusius 10 klasių ir įgijusius pagrindinį išsilavinimą:

- Įgyjamas vidurinis išsilavinimas ir profesinė kvalifikacija:

Turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių (mokosi pagal socialinių įgūdžių programą, įgyjama profesinė kvalifikacija):

Baigusius 12 klasių  arba turinčius kvalifikaciją:

- Įgyjama profesinė kvalifikacija:

- Baigusius profesinę mokyklą, įgijusius brandos atestatą arba turinčius aukštojo mokslo diplomą:
Priėmimas registruojamas https://profesinis.lamabpo.lt

Laukiame Jūsų Aerodromo g. 7, 72184 Tauragė, tel.: (8 446) 61 023, 61 055, 8 661 59563 
El. paštas: karjera@tauragesprc.lt
KOKIŲ DOKUMENTŲ REIKIA

Sutarčių pasirašymo metu būtina turėti šiuos dokumentus:

 • pasą, asmens tapatybės kortelę ar gimimo liudijimą (vieną iš nurodytų dokumentų);
 • 2 fotonuotraukas;
 • sveikatos pažymas.
Sveikatos pažymos: 
 • 086/a forma.
 • Elektroninė statistinė apskaitos forma Nr. E027-1 „Mokinio sveikatos pažymėjimas“ (E027-1) (nepilnamečiams po 10 klasių, popierinės pateikti nereikia).

Stojantiems po 8 ir 9 klasių prašymai priimami atvykus į Tauragės profesinio rengimo centrą, Aerodromo g. 7, 106 kabinetas (nepilnamečiai turi atvykti su vienu iš tėvų ar globėjų).

Pateikiami dokumentai:

 • pažyma liudijanti 8 ar 9 kl. baigimą;
 • elektroninė statistinė apskaitos forma Nr. E027-1 „Mokinio sveikatos pažymėjimas“ (E027-1) (popierinės pateikti nereikia);
 • nuotraukos dokumentams.
PAPILDOMA INFORMACIJA
 • suteikiamas bendrabutis;
 • mokama stipendija;
 • kompensuojamos kelionės išlaidos;
 • sudaromos sąlygos įgyti vairuotojo, traktorininko pažymėjimą.

Mokykloje mokiniai gali:

 • įsigyti vairuotojo kvalifikacijos pažymėjimą;
 • dalyvauti šalies bei tarptautiniuose projektuose, stažuotis ES šalyse;
 • naudotis biblioteka-informacijos centru;
 • naudotis belaidžiu internetu (WI-FI).