Naujienos

Veikia saulės elektrinė

2019 12 20

Baigiantis 2019 metams, gruodžio 23 d., įgyvendinus Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis dalinai finansuotą projektą „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Tauragės profesinio rengimo centre“, Centre pradėjo veikti 50 kW galios saulės elektrinė. Saulės moduliai (166 vnt.) sumontuoti ant Centro mokomojo korpuso stogo. Darbus pagal UAB „Solet Technics“ parengtą projektą atliko UAB „Informacinių technologijų pasaulis“ iš Kauno. Viso projekto sąmatinė vertė – 45 090,58 Eur. Centro finansinis įnašas – 9 018,11 Eur (20 procentų projekto kainos). Dar XXX Eur Centrui kainavo projekto parengimas. Pagal projektą saulės elektrinė turėtų pagaminti apie 46 000 kWh per metus elektros energijos, kuri bus naudojama Centro reikmėms. Tai bus mūsų indėlis mažinant neigiamą poveikį gamtai. Centro išlaidos, patirtos įrengiant elektrinę, turėtų atsipirkti per 3 metus. Elektrinės veikimo laikas – 25 metai.

Direktorius Stasys Lapė