Naujienos

Mokinių psichologinė savijauta COVID-19 pandemijos metu

2020 11 30

Dalinamės Vilniaus universiteto psichologijos instituto parengtomis, tyrimais pagrįstomis, rekomendacijos, skirtomis mokinių psichikos sveikatos stiprinimui COVID-19 pandemijos metu.

Mokinių psichologinė savijauta COVID-19 pandemijos metu: dalomoji medžiaga mokiniams
Mokinių psichologinė savijauta COVID-19 pandemijos metu: tyrimais grįstos rekomendacijos mokykloms ir mokiniams