Mobilumo projektai


Įgyvendinti

2022 - 2023 m. 

TAURAGĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRUI SUTEIKTA 2020-2027 „ERASMUS“ AKREDITACIJA
„Erasmus“ akreditacijos suteikimas reiškia, jog institucijos galės paprasčiau pasinaudoti finansavimo galimybėmis 2021–2027 m.

 • „2022 m. „Erasmus+“ profesinio mokymo srities mobilumo projektas (KA121-VET) Nr. 2022-1-LT01-KA121-VET-000052325 – 51 686,00 Eur.

2021 - 2022 m.

 • Vadovaujantis Europos Komisijos (toliau – EK) paskelbto 2021 m. kvietimo teikti paraiškas „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo projektams taisyklėmis bei programos „Erasmus+“ profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo atrankos komisijos siūlymu, Švietimo mainų paramos fondo (toliau – Fondas) direktorės Daivos Šutinytės 2021 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. VE-170 „Dėl 2021 m. programos „Erasmus+“ bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo srities 1 pagrindinio veiksmo projektų finansavimo“, Tauragės profesinio rengimo centrui (OID Nr. E10193842) yra skiriama 44901,00 EUR dotacija programos „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo profesinio mokymo mobilumo projekto Nr. 2021-1-LT01-KA121-VET-000005002 įgyvendinimui.
    Atranka

2020 - 2021 m.

 • Švietimo mainų paramos fondas skyrė 100 procentinį finansavimą Lietuvos darbdavių konfederacijos rengtam „Erasmus+“ profesinio mobilumo projektui „Dirbančių profesinio mokymo įstaigų mokinių ir absolventų gebėjimo mokytis darbinėje veikloje stiprinimas (V etapas)“. Šiame projekte mokymo įstaiga dalyvauja partnerio teisėmis.
Projekte yra numatytos 3 veiklos:
1) Mokymo įstaigos besimokančių ir dirbančių mokinių arba absolventų mobilumas;
2) Profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimas užsienyje;
3) Užsienio įmonių atstovų mokymai profesijos mokytojams mokymo įstaigoje.
Atsižvelgdami į nuolat besikeičiančią epidemiologinę situaciją Lietuvoje ir užsienyje, projekto veiklų įgyvendinimas pradės nuo 2020 m. gruodžio 1 d.
Projekto pabaiga - 2021 m. gruodžio 31 d.
 • Švietimo mainų paramos fondo mobilumo projektas „Profesijos mokymo metodų modernizavimas, remiantis ES patirtimi“ 2019-1-LT01-KA102-060167.
Dalyviai: Marijampolės profesinio rengimo centro, Jonavos politechnikos mokyklos ir Tauragės profesinio rengimo centro profesijos mokytojai stažuosis Vokietijoje, Suomijoje, Ispanijoje (Tenerifė), Italijoje (Florencija).
Koordinatorius - Marijampolės profesinio rengimo centras.
Dotacijos suma 73 428 Eur.
Stažuočių sklaida: Suomija SuomijaVokietija, Italija, Suomija

2020 - 2021 m.

 • Tauragės profesinio rengimo centro ir Tauragės Apskritojo stalo organizacijų bendradarbiavimo pagrindu įgyvendintas  Erasmus+ KA2 programos projekto  „3 in 1“ veiklos. Projekto stažuotės metu (2021 m. rugpjūčio 27 – rugsėjo 5 dienomis) Turkijoje projektų vadovė Laura Mėlinavičienė dalyvavo Aydın Spor Bilimleri Gönüllüleri organizacijos mokymuose. Šių mokymų tikslas - tobulinti su jaunimu dirbančių asmenų asmenines, socialines, kūrybines bei profesines kompetencijas naudojant neformalius mokymo metodus. Mokymų metu nagrinėta, kaip sujungti fizinį aktyvumą su aplinkosauga ir panaudoti metodus jaunimo ugdymui.

2019 - 2020 m.           

 • Tauragės profesinio rengimo centras gavo finansavimą dalyvauti kontaktiniame seminare „Europe on the move – key competences to create mobility projects in VET“  Berlyne. 2019 m. gegužės 27-29 d. projektų vadovė Laura Mėlinavičienė dalyvaus 3 dienų stažuotėje Vokietijoje, kurios tikslas - naujų partnerių paieška, projektinių idėjų sugeneravimas.
 • Švietimo mainų paramos fondo mobilumo projektas „Atsiveriančios galimybės Europoje“ Nr. 2019-1-LT01-KA102-060117.
Dalyviai: Tauragės profesinio rengimo centro 11 profesijos mokytojų (variklinių transporto priemonių, apdailininkų/statybininkų, IT, maisto gamybos ir tiekimo atstovai bei kirpėjai), 3 administracijos darbuotojai bei 24 mokiniai stažuosis Vokietijoje, Austrijoje ir Ispanijoje.
Koordinatorius - Tauragės profesinio rengimo centras.
Dotacijos suma 84 413,00 Eur
Stažuočių sklaida:
mokytojų stažuotės AustrijaVokietijaIspanijaVokietija
mokinių stažuotės Austrija ir VokietijaVokietijaAustrija
 • „Erasmus+ programos projektas „Burokėlis valdo“ Nr. 2017-1-LT01-KA102-034952.
Projekto koordinatorius – Kelmės profesinio rengimo centras.
Tauragės PRC dalyviai – 5 padavėjo ir barmeno specialybės mokiniai.
Stažuotės šalis: Vokietija.
Stažuotės sklaida Vokietija

2018 m.

 • Švietimo mainų paramos fondo mobilumo projektas „Burokėlis valdo“ Nr. 2017-1-LT01-KA102-034952; 15 virėjų, padavėjų - barmenų mokinių stažuotė Austrijoje. Lenkijoje, Vokietijoje;

Centro koordinuojamas projektas:

 • Tauragės profesinio rengimo centras parengė paraišką Erasmus+ programos mobilumo projektui „Patirtis ir galimybės Europoje“ kirpėjo, higieninės kosmetikos kosmetiko, apdailininko (statybininko), variklinių transporto priemonių remontininko, virėjo, padavėjo - barmeno specialybių mokytojams ir mokiniams bei gavo finansavimą 2016-2018 metams.

Veiklos ir vizitai prasidės kitais mokslo metais.
Detalesnė informacija bus skelbiama interneto svetainėje.
Dokumentai atrankai: skelbimas, skelbimas2
Įvykusios stažuotės: AustrijaMaltaVokietijaIspanijaItalija
Stažuočių sklaida: sklaida
Stažuotės sklaida: sklaida

2017 m.

 • Erasmus+ programos projektas „Darbas su mokiniais iš rizikos šeimų“ Nr. 2016-1-LT01-KA102-022943.
Projekto koordinatorius – Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla.
Tauragės PRC dalyviai – 4 mokytojai, administracijos darbuotojai.
Stažuotės šalys: Ispanija, Vokietija, Italija.
Dokumentai: skelbimas
Įvykusios stažuotės: IspanijaVokietijaItalija
Stažuočių sklaida: sklaida
 • Erasmus+ programos projektas „Praktika Europoje – naujovės, vertybės, galimybės“ Nr. 2016-1-LT01-KA102-022899.
Projekto koordinatorius – VšĮ „Kūrybinių iniciatyvų centras“.
Tauragės PRC dalyviai – 4 II kurso apdailininko specialybės mokiniai
Stažuotės šalis: Islandija.
Dokumentai: skelbimas
Įvykusios stažuotės: Islandija
Stažuotės: Turkija, Islandija (2017 m. balandžio-gegužės-birželio mėn.)
 • Erasmus+ programos projektas „Mokytojų profesinių kompetencijų tobulinimas tarptautinėje praktikoje“ Nr. 2016-1-LT01-KA102-023082.
Projekto koordinatorius – Alytaus profesinio rengimo centras.Tauragės PRC dalyviai – 8 kirpėjo, virėjo, higieninės kosmetikos kosmetiko, padavėjo-barmeno specialybių profesijos mokytojai.Stažuotės šalys: Vokietija, Portugalija ir Ispanija.
Dokumentai atrankai: prašymasdalyvio anketaCVskelbimas.
Įvykusios stažuotės: VokietijaPortugalijaIspanija
Stažuočių sklaida: sklaida

 2015 m.

 • Erasmus+ programos projektas „Verslas ir Informacinės technologijos“  Nr. 2015-1-LT01-KA102-013029.

Projekto koordinatorius – Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla.
Tauragės PRC dalyviai – 6 kompiuterio ir organizacinės technikos operatoriaus specialybės mokiniai ir 4 kompiuterio ir organizacinės technikos operatoriaus ir prekybos įmonių vadybininko padėjėjo specialybės mokytojai.
Stažuotės šalys: Anglija, Švedija, Italija ir Turkija.
Įvykusios stažuotės: Anglijoje ir Švedijoje, ItalijojeItalija (mokinių), Ispanija
Sklaida: Švedija, Italija, Ispanija

 • Erasmus+ programos projektas „Lėtas maistas 2“  Nr. 2015-1-LT01-KA102-013069.

Projekto koordinatorius – Klaipėdos turizmo mokykla.
Tauragės PRC dalyviai – 8 virėjo specialybės mokiniai.
Stažuotės šalys: Anglija, Vokietija, Italija ir Ispanija.
Įvykusios Stažuotės Italijoje ir VokietijojeAnglijojeIspanijoje

 2014 m.

 • Erasmus+ programos projektas „Profesinio mokymo kokybės tobulinimas“ (Nr. 2014-1-LT01-KA102-000210);
 • Erasmus+ programos projektas „Profesinės kvalifikacijos tobulinimas praktiniu aspektu“ (Nr. 2014-1-LT01-KA102-000082).
 • Leonardo da Vinci mobilumo projektas „Verslumo įgūdžių tobulinimas per tarptautinį mobilumą“ Nr. LLP-LdV-IVT-2013-LT-0846.

Projekto koordinatorius – VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla.
Tauragės PRC dalyviai – 4 prekybos įmonių vadybininko padėjėjo specialybės mokiniai.
Stažuotės šalys: Italija ir Vokietija.

 • Leonardo da Vinci mobilumo projektas „Lėtas maistas“ Nr. LLP-LdV-IVT-2013-LT-0822.

Projekto koordinatorius – Klaipėdos turizmo mokykla.
Tauragės PRC dalyviai – 6 virėjo specialybės mokiniai.
Stažuotės šalys: Vokietija, Italija, Anglija.

 • Erasmus+ programos projektas „Profesinio mokymo kokybės tobulinimas“ Nr. 2014-1-LT01-KA102-000210.
Projekto koordinatorius – Tauragės profesinio rengimo centras.
Tauragės PRC dalyviai – 4 Kokybės vadybą organizacijoje plėtojantys mokytojai.
Stažuotės šalys: Čekija ir Italija.
Biudžetas: 17.496,00 EUR.
 • Erasmus+ programos projektas „Profesinės kvalifikacijos tobulinimas praktiniu aspektu“ (Nr. 2014-1-LT01-KA102-000082).
Projekto koordinatorius – Tauragės profesinio rengimo centras.
Tauragės PRC dalyviai – 4 automobilių mechaniko specialybės mokiniai ir 2 šių specialybių mokytojai bei 4 kirpėjo ir higieninės kosmetikos kosmetiko specialybių mokiniai bei 3 šių profesijos mokytojai.
Stažuotės šalys: Vokietija, Malta ir Turkija.
Biudžetas: 22.241,00 EUR.

2013 m.

 • Leonardo da Vinci mobilumo projektas „Kirpimo ir makiažo ypatumai Šiaurės ir Pietų Europoje” Nr. LLP-LdV-VETPRO-2012-LT-0772.

Projekto koordinatorius – VŠĮ Panevėžio profesinio rengimo centras.
Tauragės PRC dalyviai – 2 kirpėjo ir higieninės kosmetikos kosmetiko profesijų mokytojai.
Stažuotės šalys: Turkija ir Suomija.

 • Leonardo da Vinci mobilumo projektas „Naujausių technologijų taikymas automobilių mechanikų praktiniame mokyme“ Nr.LLP-LdV-VETPRO-2012-LT-0730.

Projekto koordinatorius – VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla.
Tauragės PRC dalyviai – 4 automobilių mechaniko specialybės mokytojai.
Stažuotės šalys: Vokietija ir Portugalija.


2011 m.

 • Leonardo da Vinci mobilumo projektas „Padavėjų profesinių kompetencijų tobulinimas Europietiškam svetingumui“. Nr.LLP-LdV-IVT-2010-LT-0365.

Projekto koordinatorius – Klaipėdos turizmo mokykla.
Tauragės PRC dalyviai – 10 padavėjo barmeno specialybės mokinių.
Stažuotės šalys: Čekija, Malta, Portugalija, Turkia ir Vengrija.

 • Leonardo da Vinci mobilumo projektas „Praktika Saksonijoje“ Nr. LLP-LdV-IVT-2012-LT-0685.

Projekto koordinatorius –Šilutės paslaugų ir verslo mokykla.
Tauragės PRC dalyviai – 2 higieninės kosmetikos kosmetiko specialybės mokiniai.
Stažuotės šalis: Vokietija.

 • Leonardo da Vinci mobilumo projektas „Ilgalaikis makiažas - grožio paslaptis“ Nr. LLP-LdV-IVT-2012-LT-0697.

Projekto koordinatorius – Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras.
Tauragės PRC dalyviai – 4 higieninės kosmetikos kosmetiko specialybės mokiniai.
Stažuotės šalys: Latvija ir Lenkija.

 • Leonardo da Vinci mobilumo projektas „Automobilių remontininko praktinių įgūdžių tobulinimas, siekiant didesnio konkurencingumo darbo rinkoje“ Nr. LLP-LdV-IVT-2011-LT-0518.

Projekto koordinatorius – Tauragės profesinio rengimo centras.
Tauragės PRC dalyviai – 4 automobilių mechaniko specialybės mokiniai.
Stažuotės šalys: Estija, Bulgarija ir Vokietija.
Biudžetas: 17 70 LT.

 • Leonardo da Vinci mobilumo projektas „Pastatų atnaujinimas: naujausių statybos technologijų panaudojimas interjero ir eksterjero darbuose“ NR. LLP-LdV-VETPRO-2011-LT-0654.

Projekto koordinatorius – VŠĮ Kelmės profesinio rengimo centras.
Tauragės PRC dalyviai – 4 statybos sektoriaus mokytojai.
Stažuotės šalys: Austrija, Bulgarija ir Vokietija.

 • Leonardo da Vinci mobilumo projektas „Sveiki atvykę į kaimo turizmo sodybą!“ Nr. LLP-LdV-VETPRO-2011-LT-0653.

Projekto koordinatorius – VŠĮ Kelmės profesinio rengimo centras.
Tauragės PRC dalyviai – 4 maitinimo paslaugų sektoriaus mokytojai.
Stažuotės šalys: Austrija, Turkija ir Vokietija.

·        Tauragės profesinio rengimo centro ir Tauragės Apskritojo stalo organizacijų bendradarbiavimo pagrindu įgyvendintas  Erasmus+ KA2 programos projekto  „3 in 1“ veiklos.

Projekto stažuotės metu (2021 m. rugpjūčio 27 – rugsėjo 5 dienomis) Turkijoje projektų vadovė Laura Mėlinavičienė dalyvavo Aydın Spor Bilimleri Gönüllüleri organizacijos mokymuose. Šių mokymų tikslas - tobulinti su jaunimu dirbančių asmenų asmenines, socialines, kūrybines bei profesines kompetencijas naudojant neformalius mokymo metodus. Mokymų metu nagrinėta, kaip sujungti fizinį aktyvumą su aplinkosauga ir panaudoti metodus jaunimo ugdymui.

Įgyvendinami
 

TAURAGĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRUI SUTEIKTA „ERASMUS“ AKREDITACIJA

„Erasmus“ akreditacija suteikta profesinio mobilumo 2021-2027 metų laikotarpiui. Akreditacijos suteikimas patvirtina, kad centras turi ilgalaikę mobilumo veiklų viziją.

 „Erasmus+“ profesinio mokymo srities mobilumo projektas (KA121-VET) Nr. 2023-1-LT01-KA121-VET-000135168

2023 – 2024 m. m. Tauragės profesinio mokymo centro mokiniai bei darbuotojai turi galimybę dalyvauti Erasmus+ programos projekto Nr. 2023-1-LT01-KA121-VET-000135168 atrankose ir vykti į mobilumus įvairiose profesinio mokymo institucijose bei įmonėse Europoje. Vykdomi mobilumai prisideda prie kokybiško profesinio rengimo, padeda įgyvendinti Tarptautiškumo strategijos tikslus.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis – 47 596,00 Eur.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2023 m. birželio iki 2024 m. rugpjūčio mėn.

Planuojamos projekto veiklos:

 • Trumpalaikis mokinių mobilumas
 • Darbo stebėjimas
Kvietimas į atranką mokiniams
Kvietimas į atranką darbo stebėjimo vizitui 
Sklaidos ir viešinimo planas 


Įgyk praktinių įgūdžių sektoriniame praktinio mokymo centre!

Projekto Nr. 10-025-J-0001-J03-00003

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2024 m kovo 25 d. iki 2024 m. kovo 29 d.

Jungtinio projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra

Jungtinio projekto projekto vykdytojas – Tauragės profesinio rengimo centras.

Projekto veikla – asmenų, besimokančių pagal formaliojo profesinio mokymo programas, praktinis mokymas sektoriniame praktinio mokymo centre.

Tauragės profesinio rengimo centras, kuris neturi sektorinio praktinio mokymo centro, siunčia 10 mokinių mokytis į Klaipėdos technologijų mokymo centro Tekstilės sektorinį praktinio mokymo centrą:

 • 8 mokinės atliko praktinį mokymą pagal Siuvėjo modulinę profesinio mokymo programą  (kodas T32072302);
 • 2 mokinės atliko praktinį mokymą pagal Siuvėjo modulinę profesinio mokymo programą  (kodas P32072304).

Projekto rezultatas – 10 mokinių praktinis mokymas vyko Tekstilės sektoriniame praktinio mokymo centre. Praktinio mokymo metu pagerino skaitmeninius įgūdžius. Taip pat visi mokiniai tobulino bent po 1 kompetenciją, reikalingą žaliajai pertvarkai.

JP projekto finansavimas – 4 533,39 Eur.Įgyk praktinių įgūdžių sektoriniame praktinio mokymo centre!

Projekto Nr. 10-025-J-0001-J02-00016

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2023 m rugsėjo 28 d. iki 2024 m. birželio 30 d.

Jungtinio projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra

Jungtinio projekto projekto vykdytojas – Tauragės profesinio rengimo centras.

Projekto veikla – asmenų, besimokančių pagal formaliojo profesinio mokymo programas, praktinis mokymas sektoriniame praktinio mokymo centre.

Tauragės profesinio rengimo centras, kuris neturi sektorinio praktinio mokymo centro, siunčia 35 mokinius (4 grupes) mokytis į šiuos sektorinius centrus:
 • 6 mokiniai praktinį mokymą atliks Klaipėdos technologijų mokymo centro Variklinių transporto priemonių sektorinio praktinio mokymo centre pagal Transporto priemonių remontininko modulinę profesinio mokymo programą  (P32071606).
 • 9 mokiniai praktinį mokymą atliks Klaipėdos technologijų mokymo centro Variklinių transporto priemonių sektorinio praktinio mokymo centre pagal Automobilių mechaniko modulinę profesinio mokymo programą (M43071604).
 • 10 mokinių praktinį mokymą atliks Telšių regioninio profesinio mokymo centro Statybos sektoriaus praktinio mokymo centre pagal Apdailininko modulinę profesinio mokymo programą (P32073205).
 • 10 mokinių praktinį mokymą atliks Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centro Inžinerinės pramonės sektorinį praktinio mokymo centre pagal Suvirintojo modulinę profesinio mokymo programą (P42071501).

Projekto rezultatas – 35 mokinių praktinis mokymas vyks sektoriniuose praktinio mokymo centruose. Praktinio mokymo metu pagerins skaitmeninius įgūdžius. Taip pat visi mokiniai tobulins bent po 1 kompetenciją, reikalingą žaliajai pertvarkai.

JP projekto finansavimas – 15866,87 Eur