Kiti projektai

Jungtinis projektas „Įgyk praktinių įgūdžių sektoriniame praktinio mokymo centre!“ Nr. 10-025-J-0001-J01-00002.

Programa

Įgyvendinamas 2021-2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planas „Naujos kartos Lietuva“

Projektą finansuoja

Europos socialinio fondo agentūra

Projekto veikla

JP projekto veikla – asmenų, besimokančių pagal formaliojo profesinio mokymo programas, praktinis mokymas sektoriniame praktinio mokymo centre. 

Projekto santrauka

JP projekte dalyvauja Transporto priemonių remontininkų pirmo kurso mokiniai (TPR-22 gr.).  Į  Klaipėdos technologijų mokymo centro Variklinių transporto priemonių sektorinio praktinio mokymo centrą pagal formaliojo profesinio mokymo programą „Transporto priemonių remontininko modulinę profesinio mokymo programa“ (P42071604) iš Tauragės profesinio rengimo centro, kuri neturi sektorinio praktinio mokymo centro, vyksta 12 mokinių. 

Mokymų datos: 2023 m. gegužės 25, 26, 30, 31 d., birželio 1 d.

Projekto vertė

4 757,69 Eur.

 



Jungtinis projektas „Pameistrystė – nauja galimybė man!“ Nr. 10-010-J-0001-J01-00007.

Programa

Įgyvendinamas 2021-2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planas „Naujos kartos Lietuva“

Projektą finansuoja

„Finansuoja Europos Sąjunga – NextGenerationEU“, „Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis“

Projekto veikla

JP projekto veikla – profesinio mokymo pameistrystės forma įgyvendinimas smulkaus ir vidutinio verslo (toliau – SVV) įmonėse.

Projekto santrauka

JP projekte dalyvauja 2 profesinio mokymo įstaigos mokiniai,  kurie buvo priimti mokytis pagal visą formaliojo pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programą ir pabaigs mokymus pameistrystės forma. 

 JP projektu siekiama įgyvendinti iš viso 2 pameistrystes (profesinio mokymo programų pameistrystės forma):

 1 mokinys pagal Dailidės modulinę profesinio mokymo programą pameistrystės forma mokosi UAB "Apastata";

 1 mokinys pagal Transporto priemonių remontininko modulinę profesinio mokymo programą pameistrystės forma mokosi  – MB „Jonuko garažas“.

Projekto vertė

9 673,35 Eur.

 



Jungtinis projektas „Pameistrystė – nauja galimybė man!“ Nr. 10-010-J-0001-J02-00003.

Programa

Įgyvendinamas 2021-2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planas „Naujos kartos Lietuva“

Projektą finansuoja

„Finansuoja Europos Sąjunga – NextGenerationEU“, „Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis“

Projekto veikla

JP projekto veikla – profesinio mokymo pameistrystės forma įgyvendinimas didelėse įmonėse.

Projekto santrauka

JP projekte dalyvauja 1 profesinio mokymo įstaigos mokinys, kuris buvo priimtas mokytis pagal visą formaliojo pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programą ir pabaigs mokymus pameistrystės forma.

Mokinys mokosi pagal Dailidės modulinę profesinio mokymo programą pameistrystės forma UAB "Kristensen&Kristensen".

Projekto vertė

4 027,16 Eur.