Savivalda


Centro taryba

Centro tarybos pirmininkas - Virginijus Remeikis, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, administracijos atstovas.

Centro tarybos pirmininko pavaduotojas - Vilius Vaičiūnas, vyresn. profesijos mokytojas, mokytojų atstovas.

Centro tarybos sekretorė - Alma Banevičė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, mokytojų atstovė.

Nariai:

  1. Mindaugas Apavičius – UAB „Apastata“ direktorius, darbdavių atstovas.
  2. Raimondas Aputis – mokinių atstovas.
  3. Rasa Beskienė – tėvų atstovė.
  4. Evelina Girgždytė – mokinių atstovė.
  5. Kristina Mačiulienė – valytoja, darbuotojų atstovė.
  6. Giedrė Rimkuvienė – Tauragės teritorinės darbo biržos klientų aptarnavimo departamento Tauragės skyriaus vyr. specialistė, socialinių partnerių atstovė.
  7. Aistė Sabaliauskaitė – mokinių atstovė.
  8. Egidijus Šteimantas – Tauragės rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjas, socialinių partnerių atstovas.
Mokytojų taryba

Mokytojų tarybos pirmininkas Stasys Lapė.

Mokytojų tarybos sudėtis:

1. Centro administracija: direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, gimnazijos skyriaus vedėjas, profesinio rengimo skyriaus vedėjas;

2. Mokytojai;

3. Bibliotekos vedėjas, bibliotekininkas;

4. Socialinis pedagogas;

5. Bendrabučio auklėtojas.

Mokinių taryba

Mokinių tarybos pirmininkė – Joginta Šimkutė, HK-15 gr. mokinė.

Mokinių tarybos pirmininkės pavaduotojas – Almantas Kurpeikis, AM-15 gr. mokinys.

Mokinių tarybos nariai – 42 mokiniai.

Darbo taryba

1. Daivutė Kolosovienė - tarybos pirmininkė, profesijos mokytoja metodininkė.

2. Rita Remeikienė – profesijos mokytoja metodininkė.

3. Lina Trumpaitienė – profesijos mokytoja metodininkė.

Kolektyvinė sutartis

Kolektyvinės sutarties papildymas

Kolektyvinės sutarties papildymas 1