DARBUOTOJŲ SKATINIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Tvarkos aprašas skirtas Tauragės profesinio rengimo centro (toliau - Centras) darbuotojų skatinimui reglamentuoti.

Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimu Nr.511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ (Žin., 1993, Nr. 28-655), Kolektyvine sutartimi.

Dokumento nuoroda čia