ES fondo projektai


Įgyvendinami projektai
 

Jungtinis projektas „Pameistrystė – nauja galimybė man!“ Nr. 10-010-J-0001-J04-00003.

Programa

Įgyvendinamas 2021-2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planas „Naujos kartos Lietuva“

Projektą finansuoja

„Finansuoja Europos Sąjunga – NextGenerationEU“, „Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis“

Projekto veikla

JP projekto veikla – profesinio mokymo pameistrystės forma įgyvendinimas didelėse įmonėse.

Projekto santrauka

JP projekte dalyvauja 1 profesinio mokymo įstaigos mokinys,  kurie buvo priimti mokytis pagal visą formaliojo pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programą ir pabaigs mokymus pameistrystės forma. 

 JP projektu siekiama įgyvendinti iš viso 1 pameistrystę (profesinio mokymo programų pameistrystės forma):

1 mokinys pagal Automobilių mechaniko modulinę profesinio mokymo programą pameistrystės forma mokosi  UAB United Transline.

Projekto vertė

4 568,27 Eur.

Jungtinis projektas „Pameistrystė – nauja galimybė man!“ Nr. 10-010-J-0001-J03-00007.

Programa

Įgyvendinamas 2021-2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planas „Naujos kartos Lietuva“

Projektą finansuoja

„Finansuoja Europos Sąjunga – NextGenerationEU“, „Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis“

Projekto veikla

JP projekto veikla – profesinio mokymo pameistrystės forma įgyvendinimas smulkaus ir vidutinio verslo (toliau – SVV) įmonėse.

Projekto santrauka

JP projekte dalyvauja 13 profesinio mokymo įstaigos mokiniai,  kurie buvo priimti mokytis pagal visą formaliojo pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programą ir pabaigs mokymus pameistrystės forma. 

 JP projektu siekiama įgyvendinti iš viso 13 pameistrysčių (profesinio mokymo programų pameistrystės forma):

1 mokinys pagal Apskaitininko modulinę profesinio mokymo programą pameistrystės forma mokosi  MB Rimega;

1 mokinys pagal Apskaitininko modulinę profesinio mokymo programą pameistrystės forma mokosi  UAB L plius;

4 mokiniai pagal Padavėjas ir barmenas modulinę profesinio mokymo programą pameistrystės forma mokosi UAB Šaukštelis;

2 mokiniai pagal Padavėjas ir barmenas modulinę profesinio mokymo programą pameistrystės forma mokosi UAB Rūsys;

1 mokinys pagal Automobilių mechaniko modulinę profesinio mokymo programą pameistrystės forma mokosi UAB Luminaris;

1 mokinys pagal Automobilių mechaniko modulinę profesinio mokymo programą pameistrystės forma mokosi MB TruckMa;

1 mokinys pagal Kompiuterinės įrangos derintojo modulinę profesinio mokymo programą pameistrystės forma mokosi V. Jokūbausko įmonėje;

1 mokinys pagal Transporto priemonių remontininko modulinę profesinio mokymo programą pameistrystės forma mokosi V. Jokūbausko įmonėje;

1 mokinys pagal Automobilių mechaniko modulinę profesinio mokymo programą pameistrystės forma mokosi UAB Autremas.

Projekto vertė

72 230,49 Eur.

Įgyvendinti projektai
  • ES finansuojamas projektas „Praktinių įgūdžių įgijimas sektoriniame praktinio mokymo centre“ Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0001

Programa

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 09.4.1-ESFA-T-736-02-0001 „Praktinių įgūdžių įgijimas sektoriniame praktinio mokymo centre “ projektas

Projektą finansuoja

Projektas finansuojamas Europos Socialinio Fondo lėšomis

Projekto vykdytojas

Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla

Projekto partneriai

Tauragės profesinio rengimo centras
Alytaus profesinio rengimo centras
Švenčionių profesinio rengimo centras
Viešoji įstaiga Kuršėnų politechnikos mokykla
Kupiškio technologijų ir verslo mokykla
Biržų technologjų ir verslo mokykla
Šiaulių profesinio rengimo centras
Ukmergės technologijų ir verslo mokykla
Utenos regioninis profesinio mokymo centras
Varėnos technologijos ir verslo mokykla
Viešoji įstaiga Panevežio profesinio rengimo centras
Smalininkų technologjų ir verslo mokykla

Projekto tikslas

Padidinti profesionio ir suaugusiųjų mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams ir patrauklumą, remiant ir skatinant praktinių įgūdžių įgijimą sektoriniame praktinio mokymo centre.

Projekto santrauka

Projekto pareiškėjas kartu su 12 partnerių vykdo projektą „Praktinių įgūdžių įgijimas sektoriniame praktinio mokymo centre”, skirtą partnerių mokinių praktinių įgūdžių įgijimui ir tobulinimui sektoriniame praktinio mokymo centre. Planuojama, kad projekto metu sektoriniame praktinio mokymo centre mokysis 168 asmenys. Projektas skatina praktinių įgūdžių įgijimą, sklandesnį perėjimą iš mokymosi į darbą, geresnį įsidarbinimą, didesnę kvalifikuotų darbuotojų pasiūlos ir paklausos atitiktį.

Projekto vertė

100 000,00 EUR

  • Projektas „Praktinių įgūdžių įgijimas Karaliaus Mindaugo Sektoriniame centre“
Programa Europos socialinio fondo agentūra
Projekto pavadinimas Praktinių įgūdžių įgijimas Karaliaus Mindaugo Sektoriniame centre
Projekto numeris 09.4.1-ESFA-T-736-02-0016
Projekto vykdytojas Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, Lietuva
Projekto partneriai Zarasų profesinė mokykla
Alytaus profesinio rengimo centras
Tauragės profesinio rengimo centras
Viešoji įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centras
Profesinio mokymo centras “Žirmūnai”
Marijampolės profesinio rengimo centras
Jonavos politechnikos mokykla
Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras
Kėdainių profesinio rengimo centras
Projekto trukmė 18 mėnesių, 2020 m.lapkritis – 2021 m. balandis
Projekto tikslas ir esmė Tikslas – padidinti profesinio mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams, skatinant praktinių įgūdžių įgijimą Kirpimo, grožio ir susijusių paslaugų sektoriniame praktinio mokymo centre.
Pagrindinis rezultatas: 280 mokinių, besimokančių pagal formaliojo profesinio mokymo programas iš 9 profesinių mokyklų, įgis naujus praktinius įgūdžius kirpimo, grožio ir susijusių paslaugų srityje. Tokiu būdu bus sustiprintos mokinių pozicijos (konkurencingumas) įsidarbinant, o taip pat sprendžiama darbo rinkos paklausos problema – kvalifikuotų specialistų paklausos poreikis. Projekto veikloje dalyvausiantys mokiniai, mokysis pagal masažuotojo, kirpėjo, kosmetiko, siuvėjo, floristo, visažisto ir paramediko modulines profesinio mokymo programas.
Projekto bendras biudžetas 100 000 EUR
Projekto finansavimo šaltinis Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.
  • Projektas „Tauragės profesinio rengimo centro profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“
  • Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas projektas „Tauragės profesinio rengimo centro profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“ Nr. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0015 - 346 995,42 Eur.             
Projekto tikslas - padidinti kokybiško profesinio mokymo prieinamumą, investuojant į Tauragės profesinio rengimo centro infrastruktūrą.
Tikslinė grupė - Tauragės profesinio rengimo centro mokiniai, kurių siekis aukštesnės kokybės bazinių profesinio mokymo modulių paslaugas.
Poveikis tikslinei grupei - įsigyta profesiniam mokymuisi reikalinga šiuolaikiška technika ir įranga užtikrinamas efektyvus, šiuolaikinės darbo rinkos poreikius ir standartus atitinkantis praktinis mokymas.
Laukiami rezultatai: išplėsta mokymo įstaigos infrastruktūra, kuri prisidės prie aukštesnės kokybės bazinių profesinio mokymo modulių įgyvendinimo Tauragės rajone; bus prisidedama prie mokinių praktinių įgūdžių formavimo ir tobulinimo, todėl mokyklas baigusiųjų mokinių įgytos kompetencijos atitiks šiandienines pažangias technologijas ir darbo rinkos poreikius; bus pagerintas Tauragės profesinio rengimo centro ir apskritai profesinio rengimo įstaigų prestižas ir patrauklumas.
Projekto įgyvendinimo metu bus įsigyta įranga, įrenginiai, reikalingi automobilių elektros įrengimų remontininko, automobilių mechaniko ir suvirintojo modulinėms profesinio mokymo programoms įgyvendinti bei virėjų, padavėjų ir barmenų profesinio mokymo programoms įgyvendinti.

  • Šiuo metu įgyvendinamas Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo lėšomis finansuojamas projektas „Tauragės profesinio rengimo centro profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“ Nr. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0015. Projektui finansuoti skirta 346.995,42 Eur.
Tauragės regione esant dideliam skaičiui potencialiai mokytinų darbingo amžiaus asmenų, taip pat dominuojant paslaugų sektoriui ir esant reikšmingiems žemės ūkio, pramonės ir statybos sektoriams, šiame regione yra palanki ir perspektyvi aplinka vystyti į paslaugų, žemės ūkio statybos ir inžinerinės pramonės sektorių kvalifikuotų specialistų rengimą, kadangi šių sričių praktinio mokymo paslaugų poreikio potencialas Tauragės regione yra akivaizdžiai didelis. Pastarąją prielaidą sustiprina dar ir minimų sektorių mokymo programų paklausa regiono profesinio mokymosi įstaigose bei prognozuojamas pakankamas pirminio profesinio mokymo paslaugų gavėjų srautas per ateinančius penkis metus. Darbo rinkoje kvalifikuotų darbuotojų poreikis didėja, todėl būtina užtikrinti ne tik teikiamo teorinio profesinio mokymo kokybę, bet ir suteikti praktinių įgūdžių tobulinimo galimybes ir neatsilikti nuo technikos bei technologijų pažangos ir įvairovės.
Projekto tikslas - padidinti kokybiško profesinio mokymo prieinamumą, investuojant į Tauragės profesinio rengimo centro infrastruktūrą.
Sėkmingai įgyvendinus projektą, bus išplėsta mokymo įstaigos infrastruktūra, kuri prisidės prie aukštesnės kokybės bazinių profesinio mokymo modulių įgyvendinimo Tauragės rajone; bus prisidedama prie mokinių praktinių įgūdžių formavimo ir tobulinimo, todėl mokyklas baigusiųjų mokinių įgytos kompetencijos atitiks šiandienines pažangias technologijas ir darbo rinkos poreikius; bus pagerintas Tauragės profesinio rengimo centro ir apskritai profesinio rengimo įstaigų prestižas ir patrauklumas.
Projekto įgyvendinimo metu bus įsigyta įranga, įrenginiai, reikalingi automobilių elektros įrengimų remontininko, automobilių mechaniko ir suvirintojo modulinėms profesinio mokymo programoms įgyvendinti bei virėjų, padavėjų ir barmenų profesinio mokymo programoms įgyvendinti.
Tikslas – padidinti profesinio mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams, skatinant praktinių įgūdžių įgijimą Kirpimo, grožio ir susijusių paslaugų sektoriniame praktinio mokymo centre.
Pagrindinis rezultatas: 280 mokinių, besimokančių pagal formaliojo profesinio mokymo programas iš 9 profesinių mokyklų, įgis naujus praktinius įgūdžius kirpimo, grožio ir susijusių paslaugų srityje. Tokiu būdu bus sustiprintos mokinių pozicijos (konkurencingumas) įsidarbinant, o taip pat sprendžiama darbo rinkos paklausos problema – kvalifikuotų specialistų paklausos poreikis. Projekto veikloje dalyvausiantys mokiniai, mokysis pagal masažuotojo, kirpėjo, kosmetiko, siuvėjo, floristo, visažisto ir paramediko modulines profesinio mokymo programas.

  • Klimato kaitos specialiosios programos, „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“ priemonės projektas – „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Tauragės profesinio rengimo centre“  Nr. KKS-P-46 (2018/1.2.1/1) - 49 607,10 Eur.
  • Projektas „ATRASK SAVE“ Nr. 07.4.1-ESFA-V-404-01-0001.
Projekto koordinatorius – Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su Lietuvos darbo birža.
Projekto partneris – Tauragės profesinio rengimo centras.
Paskirtis – neaktyvių jaunuolių (15-29 m.) įtraukimas į mokymosi sistemą, darbo biržą ar darbo rinką.
  • ES socialinio fondo lėšos „Vidinių profesinio mokymo kokybės užtikrinimo mechanizmų diegimas Tauragės apskrities profesinėse mokyklose“, Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-004;
  • ES regioninio plėtros fondo lėšos „Tauragės profesinio rengimo centro Variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto bei statybos sektoriaus praktinio mokymo infrastruktūros plėtra ir modernizavimas“,  Nr. VP3-2.2-ŠMM-13-V;
  • Tauragės profesinio rengimo centras bendradarbiaudamas su Švietimo aprūpinimo centru įgyvendina projektą „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“ Nr. VP3-2.2-ŠMM-01-V-01-001.
Projekto koordinatorius – Švietimo ir mokslo ministerijos švietimo aprūpinimo centras.
Įsigyta įvairios mokymo įrangos.
Įgyvendintas 2009 - 2011 m.m.