ES fondo projektai


Įgyvendinami projektai
  • Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas projektas „Tauragės profesinio rengimo centro profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“ Nr. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0015 - 346 995,42 Eur.             
Projekto tikslas - padidinti kokybiško profesinio mokymo prieinamumą, investuojant į Tauragės profesinio rengimo centro infrastruktūrą.
Tikslinė grupė - Tauragės profesinio rengimo centro mokiniai, kurių siekis aukštesnės kokybės bazinių profesinio mokymo modulių paslaugas.
Poveikis tikslinei grupei - įsigyta profesiniam mokymuisi reikalinga šiuolaikiška technika ir įranga užtikrinamas efektyvus, šiuolaikinės darbo rinkos poreikius ir standartus atitinkantis praktinis mokymas.
Laukiami rezultatai: išplėsta mokymo įstaigos infrastruktūra, kuri prisidės prie aukštesnės kokybės bazinių profesinio mokymo modulių įgyvendinimo Tauragės rajone; bus prisidedama prie mokinių praktinių įgūdžių formavimo ir tobulinimo, todėl mokyklas baigusiųjų mokinių įgytos kompetencijos atitiks šiandienines pažangias technologijas ir darbo rinkos poreikius; bus pagerintas Tauragės profesinio rengimo centro ir apskritai profesinio rengimo įstaigų prestižas ir patrauklumas.
Projekto įgyvendinimo metu bus įsigyta įranga, įrenginiai, reikalingi automobilių elektros įrengimų remontininko, automobilių mechaniko ir suvirintojo modulinėms profesinio mokymo programoms įgyvendinti bei virėjų, padavėjų ir barmenų profesinio mokymo programoms įgyvendinti.

  • Šiuo metu įgyvendinamas Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo lėšomis finansuojamas projektas „Tauragės profesinio rengimo centro profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“ Nr. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0015. Projektui finansuoti skirta 346.995,42 Eur.

Tauragės regione esant dideliam skaičiui potencialiai mokytinų darbingo amžiaus asmenų, taip pat dominuojant paslaugų sektoriui ir esant reikšmingiems žemės ūkio, pramonės ir statybos sektoriams, šiame regione yra palanki ir perspektyvi aplinka vystyti į paslaugų, žemės ūkio statybos ir inžinerinės pramonės sektorių kvalifikuotų specialistų rengimą, kadangi šių sričių praktinio mokymo paslaugų poreikio potencialas Tauragės regione yra akivaizdžiai didelis. Pastarąją prielaidą sustiprina dar ir minimų sektorių mokymo programų paklausa regiono profesinio mokymosi įstaigose bei prognozuojamas pakankamas pirminio profesinio mokymo paslaugų gavėjų srautas per ateinančius penkis metus. Darbo rinkoje kvalifikuotų darbuotojų poreikis didėja, todėl būtina užtikrinti ne tik teikiamo teorinio profesinio mokymo kokybę, bet ir suteikti praktinių įgūdžių tobulinimo galimybes ir neatsilikti nuo technikos bei technologijų pažangos ir įvairovės.
Projekto tikslas - padidinti kokybiško profesinio mokymo prieinamumą, investuojant į Tauragės profesinio rengimo centro infrastruktūrą.
Sėkmingai įgyvendinus projektą, bus išplėsta mokymo įstaigos infrastruktūra, kuri prisidės prie aukštesnės kokybės bazinių profesinio mokymo modulių įgyvendinimo Tauragės rajone; bus prisidedama prie mokinių praktinių įgūdžių formavimo ir tobulinimo, todėl mokyklas baigusiųjų mokinių įgytos kompetencijos atitiks šiandienines pažangias technologijas ir darbo rinkos poreikius; bus pagerintas Tauragės profesinio rengimo centro ir apskritai profesinio rengimo įstaigų prestižas ir patrauklumas.
Projekto įgyvendinimo metu bus įsigyta įranga, įrenginiai, reikalingi automobilių elektros įrengimų remontininko, automobilių mechaniko ir suvirintojo modulinėms profesinio mokymo programoms įgyvendinti bei virėjų, padavėjų ir barmenų profesinio mokymo programoms įgyvendinti.

Įgyvendinti projektai
  • Klimato kaitos specialiosios programos, „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“ priemonės projektas – „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Tauragės profesinio rengimo centre“  Nr. KKS-P-46 (2018/1.2.1/1) - 49 607,10 Eur.
  • Projektas „ATRASK SAVE“ Nr. 07.4.1-ESFA-V-404-01-0001.
Projekto koordinatorius – Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su Lietuvos darbo birža.
Projekto partneris – Tauragės profesinio rengimo centras.
Paskirtis – neaktyvių jaunuolių (15-29 m.) įtraukimas į mokymosi sistemą, darbo biržą ar darbo rinką.
  • ES socialinio fondo lėšos „Vidinių profesinio mokymo kokybės užtikrinimo mechanizmų diegimas Tauragės apskrities profesinėse mokyklose“, Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-004;
  • ES regioninio plėtros fondo lėšos „Tauragės profesinio rengimo centro Variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto bei statybos sektoriaus praktinio mokymo infrastruktūros plėtra ir modernizavimas“,  Nr. VP3-2.2-ŠMM-13-V;
  • Tauragės profesinio rengimo centras bendradarbiaudamas su Švietimo aprūpinimo centru įgyvendina projektą „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“ Nr. VP3-2.2-ŠMM-01-V-01-001.
Projekto koordinatorius – Švietimo ir mokslo ministerijos švietimo aprūpinimo centras.
Įsigyta įvairios mokymo įrangos.
Įgyvendintas 2009 - 2011 m.m.