ES fondo projektai


Įgyvendinamas projektas 2016-2018 m

Projektas „ATRASK SAVE“ Nr. 07.4.1-ESFA-V-404-01-0001.

Projekto koordinatorius – Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su Lietuvos darbo birža.

Projekto partneris –Tauragės profesinio rengimo centras.

Paskirtis – neaktyvių jaunuolių (15-29 m.) įtraukimas į mokymosi sistemą, darbo biržą ar darbo rinką.

Sėkmingai įgyvendinamas projektas „Atrask save“ skaityti daugiau.

Dalyvavimas maisto banko akcijoje (skaityti daugiau)

Tarptautinė savanorystės diena „Atrask save“ 

Įgyvendinti

„Vidinių profesinio mokymo kokybės užtikrinimo mechanizmų diegimas Tauragės apskrities profesinėse mokyklose“, Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-004.

Projekto koordinatorius – Tauragės profesinio rengimo centras.
Projekto partneris – Smalininkų technologijų ir verslo mokykla.
Tauragės PRC dalyviai – 12 administracijos darbuotojų ir mokytojų.
Biudžetas - 153.000,00 Lt.
Įdiegta vidinės mokymo/si kokybės sistema.
Įgyvendintas 2011-2013 m.

Tauragės profesinio rengimo centro variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto bei statybos sektoriaus praktinio mokymo infrastruktūros plėtra ir modernizavimas“ Nr. VP3-2.2-ŠMM-13-V.

Projekto koordinatorius – Tauragės profesinio rengimo centras.
Biudžetas - 600.000,00 Lt.
Įsigyta įvairios mokymo įrangos.
Įgyvendintas  2013 m. 

Tauragės profesinio rengimo centras bendradarbiaudamas su Švietimo aprūpinimo centru įgyvendina projektą „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“ Nr. VP3-2.2-ŠMM-01-V-01-001.

Projekto koordinatorius – Švietimo ir mokslo ministerijos švietimo aprūpinimo centras.
Įsigyta įvairios mokymo įrangos.
Įgyvendintas 2009-2011 m.