ES fondo projektai


Įgyvendinami projektai

Klimato kaitos specialiosios programos, „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“ priemonės projektas – „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Tauragės profesinio rengimo centre“  Nr. KKS-P-46 (2018/1.2.1/1) - 49 607,10 Eur.

Įgyvendinti projektai

Projektas „ATRASK SAVE“ Nr. 07.4.1-ESFA-V-404-01-0001.

Projekto koordinatorius – Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su Lietuvos darbo birža.

Projekto partneris –Tauragės profesinio rengimo centras.

Paskirtis – neaktyvių jaunuolių (15-29 m.) įtraukimas į mokymosi sistemą, darbo biržą ar darbo rinką.

ES socialinio fondo lėšos „Vidinių profesinio mokymo kokybės užtikrinimo mechanizmų diegimas Tauragės apskrities profesinėse mokyklose“, Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-004;

ES regioninio plėtros fondo lėšos „Tauragės profesinio rengimo centro Variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto bei statybos sektoriaus praktinio mokymo infrastruktūros plėtra ir modernizavimas“,  Nr. VP3-2.2-ŠMM-13-V;

Dalyvavimas maisto banko akcijoje (skaityti daugiau)

 JGI koordinatorių susitikimas

Daugiau informacijos rasite: http://www.ldb.lt/TDB/Taurage/Apie/Naujienos/UserDisplayForm.aspx?ID=914

„Vidinių profesinio mokymo kokybės užtikrinimo mechanizmų diegimas Tauragės apskrities profesinėse mokyklose“, Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-004.

Projekto koordinatorius – Tauragės profesinio rengimo centras.
Projekto partneris – Smalininkų technologijų ir verslo mokykla.
Tauragės PRC dalyviai – 12 administracijos darbuotojų ir mokytojų.
Biudžetas - 153.000,00 Lt.
Įdiegta vidinės mokymo/si kokybės sistema.
Įgyvendintas 2011-2013 m.

Tauragės profesinio rengimo centro variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto bei statybos sektoriaus praktinio mokymo infrastruktūros plėtra ir modernizavimas“ Nr. VP3-2.2-ŠMM-13-V.

Projekto koordinatorius – Tauragės profesinio rengimo centras.
Biudžetas - 600.000,00 Lt.
Įsigyta įvairios mokymo įrangos.
Įgyvendintas  2013 m. 

Tauragės profesinio rengimo centras bendradarbiaudamas su Švietimo aprūpinimo centru įgyvendina projektą „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“ Nr. VP3-2.2-ŠMM-01-V-01-001.

Projekto koordinatorius – Švietimo ir mokslo ministerijos švietimo aprūpinimo centras.
Įsigyta įvairios mokymo įrangos.
Įgyvendintas 2009-2011 m.