Contacts


Administracija
Virginijus Remeikis
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Severinas Bartašius
Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai
Ramutė Ruikienė
Gimnazijos skyriaus vedėja
Aušra Vinickaja
Profesinio mokymo skyriaus vedėja
Erta Krakienė
Personalo vedėja
Gintarė Žylienė
Projektų vadovė
Raimonda Grundulienė
Socialinė pedagogė
Asta Neverdauskienė
Buhalterė
Rasa Tamošaitienė
Bendrabučio auklėtojas
Jolanta Valaitienė
Bendrabučio administratorė, archyvarė

Bendrabučio budėtojas

Bibliotekos vedėja, karjeros specialistė
Vytautas Butkus
Darbų ir civilinės saugos inžinierius
Loreta Jucienė
Mokymo dalies administratorė